UNICEF dhe Universiteti i Prishtinës në partneritet me Bashkimin Evropian nënshkruan një marrëveshje të re: Për të përmirësuar aksesin në shërbimet e shëndetit mendor dhe psiko-social për fëmijët

UNICEF dhe Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina" kanë kënaqësinë të njoftojnë sot nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit për zbatimin e partneritetit "Përmirësimi i aksesit në shërbimet e shëndetit mendor dhe psiko-social (MSPS) për fëmijët dhe familjet dhe vlerësimi i ekosistemit dixhital. për mësim të vazhdueshëm online”, financuar bujarisht nga Bashkimi Evropian (BE).

 

Të pranishëm në ceremoninë e lansimit të sotëm ishin Ushtruesi i Detyrës së Shefit të Zyrës së UNICEF-it në Kosovë, Larissa Bruun, Rektori i Universitetit të Prishtinës "Hasan Prishtina", Prof. Dr. Naser Sahiti dhe Dario Di Benedetto, udhëheqës i ekipit në Zyrën e Bashkimit Evropian. në Kosovë, Seksioni Zhvillimi Social - Bashkëpunim.

 

Pandemia e COVID-19 shpesh ka shkaktuar shqetësime dhe ka ndikuar negativisht në shëndetin mendor dhe gjendjen psikosociale të fëmijëve, si dhe familjeve të tyre, veçanërisht për fëmijët më të prekshëm. Në të njëjtën kohë, punonjësit e mbrojtjes së fëmijëve në vijën e parë shpesh nuk kishin aftësi dhe ekspertizë për të adresuar çështjet e shëndetit mendor dhe psikosocial. Mbyllja e shkollave zgjeroi boshllëqet tashmë të mëdha të barazisë mësimore pasi shumë fëmijë dhe adoleshentë humbën arsimin për shkak të mungesës së aksesit në internet dhe teknologjisë, kur mësimi u zhvendos në internet pa shumë gatishmëri në fillimin e pandemisë, duke përfshirë disponueshmërinë e platformave adekuate në internet. dhe aftësitë mes mësuesve.

 

Në ceremoninë e lansimit të sotëm, Ushtruese e Detyrës së Shefes së Zyrës së UNICEF-it në Kosovë, Larissa Bruun, tha: “Ky partneritet do të na lejojë të adresojmë drejtpërdrejt disa nga sfidat e shkaktuara nga situata e pandemisë përmes përmirësimit të përgjigjeve të sistemit për Mbrojtjen dhe Edukimin e Fëmijëve dhe Edukimit dhe duke siguruar që shërbimet të jenë më të drejta, gjithëpërfshirëse dhe të plotësojnë nevojat e fëmijëve më të cenueshëm dhe prindërve të tyre. Partneriteti do të gjenerojë njohuri mbi ndikimin e situatës së pandemisë tek fëmijët dhe familjet dhe do të informojë ofrimin e shërbimeve të fokusuara në barazi. Ky partneritet i ri me akademinë për mirëqenien e fëmijëve do të na lejojë të eksplorojmë së bashku mënyra për të përmirësuar rezultatet për fëmijët përmes gjenerimit të provave dhe reagimit.”

 

Partneriteti i ri është pjesë e një nisme rajonale në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi për të zbutur ndikimin e COVID-19 në jetën e fëmijëve dhe familjeve, të mbështetur bujarisht nga BE.

 

Qëllimi i këtij partneriteti të nënshkruar me Institutin e Psikologjisë të Universitetit të Prishtinës është që të punohet veçanërisht në dy komponentë kyç:

 

Forcimi i kapacitetit të punonjësve socialë për të ofruar shërbime online dhe offline të mbrojtjes së fëmijëve, duke përfshirë shëndetin mendor dhe mbështetjen psikosociale për fëmijët dhe familjet gjatë dhe pas pandemisë COVID-19.

Qasje të përziera dhe të të mësuarit gjatë gjithë jetës bazuar në vlerësimin e nevojave të ekosistemit dixhital, nën monitorim dhe vlerësim për programim efektiv në shkolla.

Rektori i Universitetit të Prishtinës, Prof. Dr. Naser Sahiti vlerëson lartë kontributin e UNICEF dhe Zyrës së Bashkimit Evropian në këtë drejtim. Më tej ai tha se: “Universiteti i Prishtinës do të tregojë lidership dhe pronësi si pjesë e këtij partneriteti që synon të arrijë rezultate të përbashkëta në përmirësimin e situatës së fëmijëve dhe familjeve të tyre të prekur nga situata me pandeminë dhe pas pandemisë”.

 

Ndërsa, Dario Di Benedeto, udhëheqës i ekipit të Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë për Seksionin e Zhvillimit Social - Bashkëpunimi tha se: “Projekti që ne lansojmë sot, është pjesë e një iniciative rajonale të financuar nga BE -ja, dhe plotëson përpjekjet e BE -së për të mbrojtur sa më shumë grupet vulnerabël në Kosovë në përgjigje të efektit të Covid. BE-ja mirëpret këtë bashkëpunim që kombinon ekspertizën e dy partnerëve të rëndësishëm të BE-së, UNICEF-it dhe Universitetit të Prishtinës, me qëllim të mbrojtjes së mirëqenies së fëmijëve dhe familjeve gjatë pandemisë dhe më gjerë.

 

Ky partneritet i nisur sot pritet të vazhdojë deri në dhjetor 2022 nga Instituti i Psikologjisë i Universitetit të Prishtinës, në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës, Ministrinë e Financave të Punës dhe Transfereve, Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Arsimit, Shkencës Teknologjisë dhe Informimit të Arsimit Komunal. Drejtoritë, Qendrat për Punë Sociale dhe Organizatat e Shoqërisë Civile.

 

Ky partneritet kontribuon në përpjekjet më të gjera të UNICEF-it dhe Bashkimit Evropian përmes një programi Rajonal për të mbështetur Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë për të zbutur ndikimin e COVID-19 në jetën e fëmijëve dhe familjeve.

 

Për më tepër, partneriteti me Universitetin e Prishtinës është një vlerë e shtuar për të sjellë sinergjinë akademike dhe për të shfrytëzuar bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të nivelit qendror dhe lokal për të rritur reagimin ndaj shërbimeve të vazhdueshme thelbësore të kujdesit për fëmijët dhe edukimit për të gjithë fëmijët në nevojë.