Tim Europe u Moldaviji: EIB podržava bržu integraciju Moldavije u EU sa 150 miliona eura ulaganja u moderne autoputeve i poboljšanu sigurnost na cestama

EIB i Vlada Republike Moldavije dogovorile su zajam od 150 miliona eura za rekonstrukciju glavnih autoputeva u Moldaviji.

Operacija će podržati izgradnju i rehabilitaciju puteva između Moldavije i Evropske unije, ubrzavajući integraciju zemlje u TEN-T mrežu i EU.

Zajam EIB-a će omogućiti Moldaviji da uvede međunarodne standarde kvaliteta i sigurnosti puteva, kao i da postigne poboljšanje kapaciteta u skladu sa potrebama saobraćaja na određenim dionicama nacionalne putne mreže.

Zajam EIB-a podržava ciljeve Ekonomskog i investicionog plana EU za Istočno partnerstvo.

Evropska investiciona banka (EIB), banka Evropske unije, uložit će dodatnih 150 miliona eura u modernizaciju autoputeva u Republici Moldaviji i unaprenja sigurnosti na putevima u zemlji. U okviru zajma dogovorenog sa Vladom Moldavije, EIB će finansirati rekonstrukciju i modernizaciju dionice Balti-Criva nacionalnog puta M5 i obilaznice Kišinjeva na putu M2.

Investicija će skratiti vrijeme putovanja u zemlji, smanjiti troškove rada i održavanja vozila i povećati ekonomsku i teritorijalnu koheziju Moldavije, kao i ubrzati integraciju Moldavije u Transevropsku mrežu za transport (TEN-T ), u skladu sa vodećom inicijativom EU za Moldaviju posvećenu transportnoj povezanosti. Zajam EIB-a podržava ciljeve Ekonomskog i investicionog plana EU za Moldaviju u sektoru transporta.

Predsjednik EIB-a Werner Hoyer rekao je: „Ova operacija označava važan korak za izgradnju bližeg partnerstva između Evropske unije i Moldavije. Ulažemo u modernu transportnu vezu sa EU i efikasnu, modernu i sigurnu putnu mrežu. Ovo je ključni preduslov za brži ekonomski razvoj, bolji kvalitet života i sigurnije putovanje ključnim transportnim koridorima Moldavije. U EIB-u se radujemo proširenju našeg partnerstva sa Vladom Moldavije i zajedničkom ulaganju u kvalitetne projekte.”

Ambasador Evropske unije u Moldaviji Jānis Mažeiks rekao je: „Novo ulaganje u program rehabilitacije puteva će rezultirati poboljšanim i sigurnijim uslovima vožnje u zemlji i boljom fizičkom vezom između Moldavije i Evropske unije, za

povećanje putničkog i trgovinskog obima saobraćaja. Ove veze su posebno važne danas, kada se suočavamo sa veoma izazovnom regionalnom situacijom. EU, zajedno s EIB-om, u duhu Tima Europe, posvećeni su pružanju pomoći građanima Moldavije u okviru ambicioznog plana ekonomskih ulaganja EU, koji ima za cilj podršku energetici, transportu, logistici, obrazovanju i privatnom sektoru .”

Zamjenik premijera Moldavije i ministar za infrastrukturu i regionalni razvoj, Andrei Spînu, rekao je: „Moldavija treba biti bliža Evropskoj uniji kroz strategiju mobilnosti orijentiranu na ljude, osiguravajući moderan transport, kvalitetne puteve i sigurnost saobraćaja. Naša je uloga, kao donositelja odluka, da kroz ove transformacije zemlje donesemo kroz što više kvalitetnih investicija. Ovaj kredit je namijenjen izgradnji i popravci 150 km državnog puta. Pobrinut ću se da se ovaj novac efikasno potroši na kvalitetne i sigurne puteve.”

Evropska investiciona banka je od 2007. godine uložila 255 miliona evra u modernizaciju puteva u Moldaviji u okviru TEN-T mreže. Svi ovi zajmovi su pokriveni garancijama EU u okviru mandata EU za vanjske pozajmice.

Kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu, EIB trenutno radi na daljem jačanju i proširenju svoje podrške Moldaviji. Banka radi sa Timom Europe na mehanizmima za podršku Moldaviji u suočavanju sa prilivom izbjeglica iz Ukrajine i na povećanju socijalne i ekonomske otpornosti Moldavije.

Tim Europe podržava održivi, zeleni razvoj u Moldaviji

Zajam EIB-a potpada pod Globalnu Evropu, instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju od 79,5 milijardi eura Evropske unije. Instrument pokriva saradnju EU sa svim trećim zemljama osim pretpristupnih korisnika i prekomorskih zemalja i teritorija obuhvaćenih geografskim programima.

Globalna Evropa pomaže zemljama izvan Evropske unije (poput Moldavije) da prevladaju dugoročne razvojne izazove i doprinosi postizanju međunarodnih obaveza i ciljeva na koje je EU pristala, posebno Agende 2030 i njenih ciljeva održivog razvoja i Pariškog sporazuma .

Ekonomski i investicioni plan EU nudi 2,3 milijarde eura bespovratnih sredstava EU zemljama Istočnog partnerstva, sa potencijalom da se mobilizira do 17 milijardi eura javnih i privatnih investicija za ekonomije regiona.