Svjetska banka mobilizirala dodatnih 2,5 milijardi dolara za podršku kontinuitetu vladinih usluga i naporima za oporavak u Ukrajini  

Pomoć koju je pokrenula Svjetska banka sada iznosi 20,6 milijardi dolara
Svjetska banka je objavila 2,5 milijardi dolara dodatnog granta za Ukrajinu. Grant pruža direktnu podršku ukrajinskom budžetu u okviru Projekta Svjetske banke o javnim rashodima za održivost administrativnih kapaciteta u Ukrajini (PEACE), za održavanje osnovnih usluga i ključnih vladinih funkcija usred rata koji je u toku. Sredstva koja je osigurala  Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) bit će proslijeđena Vladi Ukrajine nakon što Svjetska banka izvrši odgovarajuću verifikaciju prihvatljivih troškova.
Ovaj dodatni finansijski paket za PEACE projekat se zasniva na prethodnim grantovima i podržat će ključne sektore, uključujući zdravstvo, škole, isplatu penzija, isplate za interno raseljena lica, programe socijalne pomoći i plaće za zaposlene koji pružaju osnovne državne usluge.
“Godinu nakon ruske invazije na Ukrajinu, svijet nastavlja svjedočiti užasnom razaranju i štetama nanesenim Ukrajini i njenom narodu”, rekao je predsjednik Grupacije Svjetske banke David Malpass. “Drago mi je što je Svjetska banka mobilizirala 20,6 milijardi dolara za podršku Ukrajini od početka rata, od čega je isplaćeno 18,5 milijardi dolara, a pomoć je stigla do više od 12 miliona Ukrajinaca. Nastavit ćemo podržavati narod Ukrajine kroz hitne projekte popravke i koordinaciju sa Vladom u naporima za oporavak i obnovu.”
Dodatno finansiranje nadovezuje se na nekoliko ranije najavljenih paketa za PEACE projekat. 
Finansiranje javnih rashoda u Ukrajini uz posredovanje Svjetske banke strukturirano je tako da se smanji rizik od korupcije retroaktivnim finansiranjem osnovnih prihvatljivih rashoda, nakon provjere da su sredstva stigla do predviđenih korisnika i direktnog pružanja podrške građanima Ukrajine.
Do danas, Svjetska banka je mobilizirala više od 20,6 milijardi dolara hitnog finansiranja za podršku narodu Ukrajine, uključujući obaveze i obećanja donatora: Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Holandije, Španije, Norveške, Njemačke, Kanade, Švicarske, Švedske, Danske, Austrije, Finske, Irske, Litvanije, Latvije, Islanda, Belgije i Japana. Ova vitalna podrška i dalje je ključna u rješavanju razornih posljedica koje ostavlja rat na ljudske živote i ekonomiju zemlje.