IOM dhe BE mbështesin ngritjen e një qendre të re pritjeje për migrantët

Bashkimi Evropian dhe Agjencia e Migracionit e OKB-së ofrojnë mbështetje për autoritetet për të përmirësuar menaxhimin e flukseve të migracionit gjatë pandemisë COVD-19, për të forcuar kapacitetet për të pritur dhe mbrojtur migrantët.

Sapo ka përfunduar rindërtimi i një ish-ndërtese ushtarake në Vranidoll, në komunën e Prishtinës dhe objekti i përshtatur është gati të shërbejë si qendër pranimi dhe regjistrimi për migrantët. Qendra do të sigurojë strehim për migrantët e bllokuar, të cilët deri më tani kanë përfunduar shpesh duke jetuar në zona të banuara, në rrugë ose në apartamente të mbipopulluara të përdorura nga rrjetet e kontrabandës, të cilat i vënë ata në një rrezik shumë të lartë shfrytëzimi dhe abuzimi. Me përhapjen e COVID-19, situata e migrantëve, veçanërisht atyre me status të emigrimit të parregullt, është bërë edhe më sfiduese dhe ka kërkuar veprim urgjent për të garantuar mbrojtjen dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre.

 

“Ngritja e qendrës së pritjes është një moment historik në menaxhimin e flukseve të migracionit dhe mbrojtjen e të drejtave të emigrantëve. Emigrantët duhet të kenë akses në shërbimet bazë dhe informacion të saktë dhe të besueshëm që u mundëson atyre të marrin vendime të informuara. IOM do të vazhdojë të mbështesë autoritetet në forcimin e identifikimit të migrantëve vulnerabël si viktimat e trafikimit apo fëmijët e pashoqëruar dhe ofrimin e asistencës së duhur”, tha znj. Anna Rostocka, Shefe e Misionit të IOM.

 

Që nga fillimi i vitit 2015, rajoni i Ballkanit Perëndimor është shfaqur si një qendër kryesore tranziti për migrantët që përpiqen të arrijnë në BE. Të dhënat e Policisë Kufitare të Kosovës kanë regjistruar më shumë se 1300 ardhje të reja në vitin 2021. Megjithatë, këto të dhëna përfshijnë vetëm ata që janë regjistruar nga policia. Pritet që qendra e pritjes të kontribuojë në rritjen e mbledhjes së të dhënave dhe më pas lejimin e një politike migrimi më të bazuar në fakte.

 

Ambasadori Tomáš Szunyog, Shef i Zyrës së BE-së/Përfaqësuesi Special i BE-së në Kosovë tha se “Migrimi është lartë në listën prioritare për BE-në. Partneriteti me Ballkanin Perëndimor është një pjesë thelbësore e Paktit të ri të Migracionit dhe Azilit. Ne kemi investuar rreth 7 miliardë euro në bashkëpunimin tonë në fushën e migracionit me Kosovën dhe mbetemi të përkushtuar për këtë kauzë”.

 

Zoti. Xhelal Sveçla, Ministër i Punëve të Brendshme citon “Më lejoni të theksoj se menaxhimi i migracionit është një nga prioritetet tona shtetërore dhe këtë e kemi dëshmuar me miratimin e

Strategjisë së Migracionit 2021-2025, ku kemi parashikuar një sërë masash që kanë të bëjnë me konsolidimin e mekanizmat institucionalë në këtë janë, si dhe garantimi që politikat tona të migracionit janë në përputhje me standardet ndërkombëtare evropiane, në veçanti Paktin Global të Migracionit, Paktin Global të Azilit dhe Paktin e BE-së për Migracionin dhe Azilin”.

 

Qendra e Pritjes është krijuar në kuadër të projektit “Adresimi i sfidave të COVID-19 në kuadër të reagimit ndaj migrantëve dhe refugjatëve në Ballkanin Perëndimor” zbatuar nga IOM dhe financuar nga Instrumenti i Fqinjësisë, Zhvillimit dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Bashkimit Evropian (NDICI). Vlera totale e renovimit është afër 450,000 euro.