EU za integritet: grantovi do 40.000 eura za OCD iz Armenije, Gruzije, Moldavije i Ukrajine

Uz podršku Evropske unije, Open Government Partnership OGP, u okviru programa EU za integritet pokrenulo je poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za svoje članice iz Istočnog partnerstva – registrirane organizacije civilnog društva i konzorcije iz Armenije, Gruzije, Moldavije i Ukrajine.

Kandidati bi se trebali fokusirati na korištenje OGP platforme za proširenje angažmana civilnog društva i izgradnju međusektorskih partnerstava u oblastima integriteta, borbe protiv korupcije, pružanja javnih usluga, pravosuđa, odgovora na COVID-19 i oporavka, te građanskog prostora.

Grantovi do 40.000 eura će se biti implementirani tokom periooda od četiri do 12 mjeseci. .

Za razliku od redovnih OGP konkursa, ovaj poziv za podnošenje prijedloga projekata nema precizan rok. Prijedlozi se razmatraju tromjesečno.

Poziv je raspisan u okviru Programa EU za integritet za Istočno partnerstvo, koji finansira EU, a zajednički provode OGP i Antikorupcijska mreža OECD-a.

Uz podršku Evropske unije, OGP pokreće Open Door Grants , tekući poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za članove OGP-a Istočnog partnerstva sa fokusom na korištenje OGP platforme za proširenje angažmana civilnog društva i izgradnju međusektorskih partnerstava u oblastima integritet, antikorupcija, pružanje javnih usluga, pravda, odgovor i oporavak na COVID-19 i građanske inicijative. Od odabranih projekata se očekuje da podrže implementaciju akcionog plana OGP-a na nivou zemlje i da potaknu prekograničnu tematsku saradnju.

Poziv dopunjuje godišnji konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za angažman civilnog društva i inovacije i pruža agilan odgovor na nove izazove na nivou zemalja.

*Open Door Grants je otvoren, prilagodljiv, kvartalni projekt za dodjelu grantova koji vodi Jedinica za podršku OGP-a. Fokusira se na projektne ideje koje nude odgovor na nove izazove na nivou zemlje.

Jedinica za podršku OGP ima za cilj podržatio vladu i civilno društvo u zemljama članicama, uključujući region Istočnog partnerstva, ojačati zajedničku kreaciju i implementaciju nacionalno ili lokalno vođenih obaveza sa potencijalno velikim uticajem koji može dovesti do

povećanja transparentnosti vlade, poboljšanje odgovornosti, jačanje angažmana građana i odgovor vlade.

Krajem 2020. godine, OGP se udružilo sa Evropskom komisijom i Antikorupcijskom mrežom OECD na Programu EU za integritet, višegodišnjoj inicijativi usmjerenoj na pružanje pomoći zemljama Istočnog partnerstva u prevenciji i borbi protiv korupcije. prijetni vladavini prava, podrške reformi sektora pravde, poboljšanja integriteta u pružanju javnih usluga, reformi javne uprave.

Ovi grantovi nadopunjuju postojeću podršku koja je dostupna ovim zemljama kroz poboljšanu tehničku pomoć koja se pruža u saradnji sa relevantnim partnerima, konsultantske usluge za podršku dizajnu i facilitaciji procesa, redovnu međusobnu razmjenu i aktivnosti razmjene znanja (kako na poboljšanju zajedničkog stvaranja, tako i u specifičnim tematskim oblastima politike), kao i mali grantove za izgradnju koalicija, podršku implementaciji i digitalne inovacije u otvorenoj vladi.

Ovim grantovima će upravljati Jedinica za podršku OGP-a. Ugovori će biti potpisani između Jedinice za podršku OGP-a i korisnika grantova. Dobitnici grantova će morati sarađivati sa OGP vladinom kontaktnom tačkom (POC), grupama civilnog društva angažovanim u procesu OGP-a i/ili forumom više zainteresovanih strana (MSF) tokom implementacije aktivnosti u vezi sa ovim grantovima.

Glavni cilj ovih grantova je proširenje i jačanje angažmana civilnog društva i podsticanje partnerstava sa više dionika za rješavanje relevantnih reformi otvorene vlade u aktivnim zemljama članicama OGP-a i lokalnom stanovništvu u regionu Istočnog partnerstva.

Bespovratna sredstva će se koristiti za predlaganje i implementiranje otvorenih reformi upravljanja i zagovara njihovo uključivanje kao obaveze u akcione planove OGP-a. Zatim za podršku zajedničkoj implementaciji, praćenju i nadzoru obaveza iz akcionog plana, u idealnom slučaju, fokusirajući se na pristupe koji se mogu proširiti kroz cikluse akcionog plana.

Grantovi će se, također, koristiti za eksplicitno proširenje baze civilnog društva i drugih nevladinih aktera koji se bave OGP-om u zemljama Istočnog partnerstva i lokalnim stanovništvom. Prednost se daje idejama koje uključuju nove aktere poput privatnog sektora, medija ili omladinskih grupa.

OGP traži prijedloge za jačanje angažmana civilnog društva u OGP-u u oblasti borbe protiv korupcije, pravde, pružanja javnih usluga, uključujući jačanje učešća građana i mehanizama povratnih informacija, ili povećanje odgovora vlade prema korisnicima za poboljšanje javnih

usluga. Zatim građanske inicijative i medijske slobode, poslovni integritet i lakoća poslovanja te sve druge teme vezane za odgovor na COVID-19, oporavak ili obnovu.