14.04.2024.

EU izdvaja dva miliona eura za reformu ključnih institucija koje reguliraju tržište rada u Moldaviji

Evropska unija je  izdvojila dva miliona eura za reformu ključnih institucija koje reguliraju tržište rada u Moldaviji.
Projekat „Podrška EU inkluzivnim tržištima rada u Republici Moldaviji” će implementirati Međunarodna organizacija rada (ILO).
Dvogodišnji projekat ima za cilj poboljšanje pristupa boljim mogućnostima zapošljavanja u zemlji, a direktno je usmjeren na Ministarstvo rada i socijalne zaštite, Nacionalnu agenciju za zapošljavanje (NAZ) i Državni inspektorat rada (SLI).
Svoje aktivnosti će usmjeriti na poboljšanje pravnog okvira, politika i kapaciteta za povećanje pristupa tržištu rada i poboljšanje uslova rada u Moldaviji. ILO će, također, pružiti podršku za usklađivanje nacionalnog radnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU i međunarodnim standardima ILO-a.
„Dok se Moldavija priprema za pridruživanje EU, ovo je odlična prilika za jačanje tržišta rada i sistema socijalne zaštite. Bogatstvo Moldavije su njeni ljudi: ulaganjem u njihove vještine, stvaranjem kvalitetnih radnih mjesta i borbom protiv siromaštva i socijalne isključenosti, dobivate značajne benefite: za socijalno uključivanje i za ekonomiju,” rekao je Nicolas Schmit, evropski komesar za zapošljavanje i socijalna pitanja prilikom promocije projekta u Kišinjevu.
Brojke pokazuju da je skoro 30 posto mladih žena i muškaraca u Moldaviji u NEET kategoriji (ne u zapošljavanju, obrazovanju ili obuci), navodi Delegacija EU u Moldaviji u saopćenju za javnost.
U Moldaviji je učešće žena na tržištu rada viša od 40 posto. Ovo je nizak pokazatelj u odnosu na Evropsku uniju, gdje je stopa viša od 70 posto. Zbog stereotipa, žene su podložne sumnjivom tretmanu prilikom prijavljivanja za posao, a rodna razlika u plaćama u zemlji je oko 16 posto.
Osobe sa invaliditetom, također, imaju poteškoća u pronalaženju i zadržavanju posla i uživanju u pravednom tretmanu u poređenju sa osobama bez invaliditeta. U 2023. godini samo je 15,8 posto osoba sa invaliditetom bilo zvanično zaposleno.