BERZH i jep 4 milionë euro kredi KEP Trust në Kosovë

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) është duke i dhënë një kredi prej 4 milionë eurosh KEP Trust (KEP) në Kosovë. Paketa e financimit, të cilën Bashkimi Evropian (BE), Suedia dhe Luksemburgu po e mbështesin me grante dhe asistencë teknike, do të mbështesë investimet në efiçencën e energjisë dhe bizneset e udhëhequra nga gratë.

Rreth 3 milionë euro nga paketa e kredisë do të ndahen për mbështetjen e investimeve në efiçencën e energjisë në sektorin rezidencial, në kuadër të Financimit të Ekonomisë së Gjelbër (GEFF). Pasi këto masa të jenë zbatuar me sukses, huamarrësit do të kenë të drejtë për kthim parash deri në 20 për qind të investimit të tyre total, të financuar nga BE. GEFF mbështetet nga BE-ja, Korniza e Investimeve për Ballkanin Perëndimor (WBIF) dhe Ministria Federale e Financave e Austrisë dhe është pjesë e Programit Rajonal të Efikasitetit të Energjisë (REEP) për Ballkanin Perëndimor.

Një kredi prej 1 milion € për bizneset e udhëhequra nga gratë po jepet në kuadër të programit Gratë në Biznes të BERZH-it, i cili promovon sipërmarrjen e grave dhe pjesëmarrjen e tyre në biznes më gjerësisht, duke u ofruar atyre akses në financa dhe njohuri. Programi mbështetet nga qeveritë e Suedisë dhe Luksemburgut.

Neil Taylor, Shefi i BERZH-it në Kosovë, tha: “Me KEP dhe donatorët tanë, ne po bëjmë një ndryshim të vërtetë në jetën e përditshme duke ndihmuar qytetarët që të investojnë në zgjidhje me efikasitet energjetik për shtëpitë e tyre, duke ndihmuar në reduktimin e emetimeve, përmirësimin e cilësisë së ajrit dhe ndërtimin. një ekonomi dhe të ardhme më të gjelbër për Kosovën. Përveç kësaj, jam i kënaqur që po mbështesim gratë ndërmarrëse në Kosovë me qëllim të promovimit të përfshirjes ekonomike për to dhe rrjedhimisht edhe zhvillimit në vend.”

Shpend Nura, CEO i KEP Trust, tha: “Linja e re e kredisë e ofruar nga BERZH do të mbështesë institucionin tonë në rritjen e kreditimit për investime të efiçiencës së energjisë dhe do të mbështesë klientët tanë për të investuar në mënyrë strategjike në shtëpitë e tyre dhe për të përmirësuar standardin e tyre të jetesës. Përveç kësaj, ne do t'i ndihmojmë gratë sipërmarrëse të investojnë më tej në bizneset e tyre, të ndërtojnë aftësi dhe të ruajnë vazhdimësinë e biznesit gjatë këtyre kohërave sfiduese.”

KEP Trust është një organizatë joqeveritare dhe institucioni më i madh mikrofinanciar në Kosovë. Është themeluar në gusht të vitit 1999 nga organizata humanitare Komisioni Ndërkombëtar Katolik i Migracionit, Zvicër, dhe Klubi i Biznesit të Prizrenit.

BERZH ka investuar 545 milionë euro në Kosovë që kur filloi të operojë atje në vitin 2012. Prioritetet strategjike të Bankës në vend janë promovimi i ekonomisë së gjelbër, mbështetja e zhvillimit konkurrues të sektorit privat dhe nxitja e integrimit rajonal.