BERZH dhe donatorët ndihmojnë në rifillimin e bizneseve të vogla kosovare

Linja e re kreditore e BERZH-it prej 20 milionë euro për ProCredit Bank Kosovë
Financime të reja për investimet e SME-ve në teknologji të qëndrueshme dhe të gjelbra
Banka do të japë 5 milionë euro shtesë në kuadër të Programit të saj për Lehtësimin e Tregtisë

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) po i jep një linjë të re krediti Bankës ProCredit në Kosovë, duke u dhënë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM) në Kosovë mundësinë për të rifilluar bizneset e tyre pas ndërprerjeve të shkaktuara nga pandemia Covid-19.

ProCredit Bank në Kosovë do të huazojë 20 milionë euro kredi për firmat e vogla, duke u mundësuar atyre të investojnë në teknologjitë e gjelbra me performancë më të mirë dhe të përmirësojnë standardet dhe proceset e tyre të punës. Këto investime duhet t'i bëjnë NVM-të kosovare në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian dhe ato ndërkombëtare, duke rritur konkurrencën e tyre në tregun vendas dhe jashtë saj.

SME-të do të përfitojnë gjithashtu nga stimujt e granteve me vlerë deri në 15 për qind të shumës së kredisë për t'i bërë investimet e tyre më të përballueshme. Grantet do të financohen nga Norvegjia, Luksemburgu dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pritet të marrin pjesë donatorë të tjerë.

BERZH-i po i jep më tej deri në 5 milionë euro ProCredit Bank në Kosovë në kuadër të Programit të saj për Lehtësimin e Tregtisë (TFP) me synimin për të ndihmuar NVM-të vendase të nxisin tregtinë e jashtme dhe të integrohen në tregjet ndërkombëtare. Objekti do të ndihmojë në adresimin e rritjes së kërkesës për financimin e tregtisë që rezulton nga ndërprerjet në zinxhirin global të furnizimit të shkaktuar nga pandemia Covid-19.

Presidenti i BERZH-it, Odile Renaud-Basso, i cili ishte në një vizitë zyrtare në Kosovë dhe nënshkroi marrëveshjen me ProCredit, tha: “Jemi shumë të kënaqur që sërish së bashku me ProCredit Bank në Kosovë mund të ofrojmë financime të reja për NVM-të vendore. Linja e kredisë do të lehtësojë aksesin në financa të strukturuara mirë për bizneset e vogla, duke i ndihmuar ata të investojnë në teknologjitë moderne për t'u bërë më të qëndrueshme.”

Eriola Bibolli, Drejtore e Përgjithshme e ProCredit Bank në Kosovë, tha: “Nënshkrimi i kontratës së sotme për zgjerimin e financave të reja për NVM-të vendore pasqyron angazhimin e përbashkët dhe parimet e përbashkëta të të dy institucioneve në promovimin dhe mbështetjen e investimeve në rritje të qëndrueshme, duke rritur konkurrencën e klientëve tanë të SME-ve. në tregjet vendore dhe ndërkombëtare”.

Pandemia e Covid-19 ka goditur rëndë sektorin e NVM-ve në Kosovë, duke penguar rritjen dhe planet e investimeve. Me madhësinë e tyre të vogël dhe aksesin e kufizuar në financim, NVM-të kanë qenë më pak elastike dhe më pak të afta për t'u përballur me kostot shtesë të shkaktuara nga pandemia, ndryshimet në proceset e punës dhe fuqinë e pashfrytëzuar, ndër të tjera. Kjo i ka shtyrë SME-të të zhvendosin prioritetet e tyre nga investimi në rritje të qëndrueshme drejt mbijetesës dhe mbrojtjes.

Linja e kredisë është pjesë e programit të ri të BERZH-it për rifillimin e SME-ve për të mbështetur rimëkëmbjen e firmave të vogla nga ngadalësimi i shkaktuar nga pandemia. ProCredit Kosova është banka e parë në vend që i bashkohet programit, i cili do të inkurajojë NVM-të të shkojnë përtej biznesit si zakonisht dhe të investojnë në teknologji moderne dhe të qëndrueshme. Rreth 70 për qind e financimit të programit do të ndahet për investime në kursimin e energjisë dhe teknologjitë e gjelbra, ndërsa pjesa tjetër do të mbështesë investimet në automatizim, rritjen e produktivitetit, cilësinë e produktit dhe sigurinë.

ProCredit Bank Kosova është ofruesi kryesor i financimit të NVM-ve në Kosovë, duke iu përmbajtur praktikave bankare të qëndrueshme dhe të orientuara nga ndikimi. Ajo është në pronësi të ProCredit Holding AG & Co KGaA, kompania mëmë e grupit ProCredit të orientuar drejt zhvillimit, që përfshin bankat tregtare për SME-të me fokus operacional në Evropën Juglindore dhe Lindore.

BERZH është një investitor institucional lider në Kosovë, me financim total prej afro 600 milionë euro të zotuar deri më sot.