Raspodijeljeno 121.277,44 EUR za kofinansiranje šest projekata i programa NVO podržanih iz fondova EU

Na osnovu Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“ br. 39/11 i 37/17) i Uredbe o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije („Službeni list CG“ br 64/18), a vezi sa Javnim konkursom za raspodjelu sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2022. godinu broj 01-056/22-169 od 20. januara 2022. godine, Ministarstvo javne uprave donijelo je Odluku o raspodjeli sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2022. godinu iznosu od 121.277,44 EUR za kofinansiranje šest projekata:

  • Recovery through Solidarity: Citizens Take the Lead u iznosu od  30.796,80 EUR. Projekat realizuje nevladina organizacija Fond za aktivno građanstvo FAKT.
  • Pristup pravdi i ljudskim pravima u Crnoj Gori - projekat monitoringa suđenja 2021-2023“ u iznosu od 39.408,00 EUR. Projekat realizuje nevladina organizacija Centar za monitoring i istraživanje CEMI.
  • “REACH - Raising Environmental Awareness on Circular economy and natural Habitats of Cetinje and Lovćen u iznosu od 11.280,00 EUR. Projekat realizuje nevladina organizacija COSV - Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario.
  • Empower to Employ for Local Growth (eGrowth)“ u iznosu od 12.108,80 EUR. Projekat realizuje nevladina organizacija Centar za ekonomski prosperitet i slobodu - CEPS.
  • „Creative Industries for Employment without Borders“ u iznosu od 17.732,84 EUR. Projekat realizuje nevladina organizacija Multimedijal Montenegro.
  • „Profesionalno i pravovremeno pružanje usluga nakon COVID-a - PTSD“ u iznosu od 9.951,00 EUR. Projekat realizuje nevladina organizacija Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju „Staze“.

    Opredijeljeni iznos sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini iznosi 1.010.000,00 EUR. Sredstva za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija ugovorenih po osnovu konkursa i programa podržanih od Evropske unije, obezbjeđuju se u iznosu od 100% ugovorom utvrđenog obaveznog učešća nevladine organizacije na navedenim projektima i programima, odnosno 100% sredstava traženih u zahtjevu za kofinansiranje.