Zelena agenda za zapadni Balkan

Evropska unija podržava zemlje Zapadnog Balkana u izgradnji moderne, klimatski neutralne i resursno efikasne ekonomije. U provedbi reformi reformi koji će dovesti do željenih rezultata puno će značiti stručna pomoć I podrška Agencije za životnu sredinu Austrije.

U projektu „EU4 Green Recovery: Podrška implementaciji Zelene agende za Zapadni Balkan“, ova ekspertska institucija zadužena je za jačanje kapaciteta nacionalnih vlasti za smanjenje zagađivača u životnoj sredini, očuvanje biodiverziteta, promociju cirkularne ekonomije i održivu poljoprivredu.

Ono što je Green Deal za EU, Zelena agenda za zemlje Zapadnog Balkana je sveobuhvatna strateška mapa puta protiv klimatske krize. Ona ukazuje na put ka novim energetskim i rješenjima za mobilnost, održivim ekonomijama, ekološki prihvatljivoj poljoprivredi i očuvanju biodiverziteta. Implementacija Zelene agende u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, na Kosovu i u Srbiji istaknuto je kao glavni cilj projekta „EU4 Green Recovery: Podršk implementaciji Zelene agende za Zapadni Balkan“. Agencija za životnu sredinu Austrija implementira projekat od januara 2022. godine u ime i za potrebe Evropske komisije.

 

„Zelena agenda za Zapadni Balkan je katalizator za postizanje klimatskih ciljeva, ekonomski oporavak u regionu i približavanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji“, objašnjava Monika Mörth, generalna direktorica Agencije za okoliš Austrije. „Sa novim projektom i znanjem naših stručnjaka, počinjemo provoditi neophodne reforme za ovu strukturnu promjenu.“

Šest zemalja, jedan cilj: klimatska neutralnost do 2050

Do 2026. godine stručnjaci Agencije za okoliš Austrije i vlasti u partnerskim zemljama Zapadnog Balkana razradit će konkretne planove za smanjenje štetnih emisija po okoliš, prelazak na obnovljive izvore energije, promoviranje održive proizvodnje i potrošnje i zaštitu prirode. Planovi se izrađuju zajedno sa nacionalnim predstavnicima u oblastima politike i industrije, dok se praćenje i izvještavanje rade u kontinuitetu i dostavljaju svih zainteresiranim učesnicima u projektu. Osim toga, projektni partneri poduzimaju mjere za podizanje svijesti građana o doprinosu EU poboljšanju uslova života i ekološkom preokretu na Zapadnom Balkanu. Finansijska sredstva za novi projekat dolaze od Evropske komisije. Na nacionalnom nivou sufinansira ga ADA (Austrijska razvojna agencija).

Perspektive za ljude i okolinu

Osnova za saradnju Agencije za životnu sredinu Austrije sa zemljama Zapadnog Balkana je Zelena agenda za Zapadni Balkan. Sa ovom Zelenom agendom, EU podržava zemlje Zapadnog Balkana u postavljanju neophodnog kursa za klimatsku neutralnost do 2050. godine i u unapređenju procesa pristupanja EU. Posvećenost usklađivanju sa evropskim klimatskim ciljevima u procesu pristupanja Evropskoj uniji, lideri zemalja Zapadnog Balkana su potvrdili kroz Deklaraciju, donesenu na Samitu EU i zemalja Zapadnog Balkana održanom u novembru 2020. godine.

 

Agencija za životnu sredinu Austrije savjetuje institucije Evropske unije, nove i buduće države članice EU i zemlje susjedske politike EU u istočnoj i mediteranskoj regiji o razvoju administracije i nacionalnog zakonodavstva u oblasti okoliša. Osim toga, ekspertska organizacija je partner u više od 200 nacionalnih, evropskih i međunarodnih mreža, tijela i radnih grupa i sarađuje sa međunarodnim institucijama kao što su UNEP i OECD.