Уште 1,9 милиони евра за подобрување на соработката меѓу Србија и Северна Македонија

Предлози на проекти за вториот циклус на Програмата за прекугранична соработка Србија-Северна Македонија, која предвидува речиси 1,9 милиони евра за промовирање на вработувањето, мобилноста на работната сила и социјална и културна инклузија, како и за поттикнување на туризмот, културниото и природното наследство на двете земјии, може да се поднесат до 8 јуни.

Претставници на Министерството за европски интеграции на Србија, оперативни структури на Програмата за прекугранична соработка Србија – Северна Македонија 2016-2020 година. и Министерството за локална самоуправа на Северна Македонија во соработка со Министерството за финансии на Србија го претставија вториот јавен повик за унапредување на прекуграничната соработка меѓу двете земји.

Помошникот министер за евроинтеграции Михајило Дашиќ на онлајн-конференцијата истакна дека Програмата Србија-Северна Македонија овозможила надградба на постоечките капацитети и го отворила патот за аспектот на соработката што недостасува, со цел да се подобри квалитетот на животот во локалните и пограничните области со иновативни и одржливи решенија и да решава заеднички проблеми.

„Вториот повик за предлози за проекти беше објавен на 10 март годинава, за кој  ќе бидат достапни 1.890. 000 евра неповратни средства, а рокот за доставување на предлог проекти е 8 јуни“, рече Дашиќ.

Според помошник министерот, вториот повик има за цел да ги зајакне добрососедските односи, да воспостави партнерства и да придонесе за развој на програмската област, поврзувајќи ги луѓето и ресурсите на одржлив начин.

Дашиќ истакна дека со овој повик се затвора циклусот на финансирање прекугранични проекти во рамки на ИПА финансиската перспектива 2016-2020.

Дашиќ додаде дека ова е воедно и последна можност да се учествува во рамките на ИПА буџетот 2016/20. поддршка на заедничките иницијативи на двете земји на регионално и локално ниво и на тој начин придонесува за постигнување на целите и реализација на заеднички прекугранични идеи.

Тој напомена дека сите непрофитни организации регистрирани на територијата на Србија и Северна Македонија можат да аплицираат за проекти со обврска да спроведуваат проектни активности во конгресната област.

Што се однесува до Србија, тоа се областите Јабланица и Пчиња, а Северна Македонија североисточниот и скопскиот.

Дашиќ потсети дека во рамките на процесот на подготовка на прекуграничната соработка за новата перспектива 2021-2027 година, на 15 јули минатата година беше завршена Третата нацрт-програма за прекугранична соработка Србија-Северна Македонија и беше доставена до Европската комисија.

„Приоритетите кои се заеднички предложени за финансирање според новата перспектива се вработувањето, мобилноста на работната сила, социјалната и културната вклученост во пограничната област, како и поттикнувањето на развојот на туризмот и зачувувањето на културното и природното наследство“, рече тој.

Индикативните финансиски средства што се очекуваат за наведениот период изнесуваат 8.400.000 евра, а вредностите што ги споделуваме со нашите европски партнери се промовираат на најдобар начин преку Програмата за прекугранична соработка, рече Дашиќ.

Тој изрази уверување дека сите што спроведоа проект финансиран од ЕУ, од земјоделци до студенти, бизнисмени и научници, знаат дека напредокот ќе отсуствува или ќе биде многу побавен во отсуство на партнерство и соработка со ЕУ.

Тој заклучи дека затоа е исклучително важно сите фактори во развојните програми да продолжат да соработуваат меѓу себе и дека преку споменатите проекти го зајакнуваат регионалниот развој и го отвораат патот за пристапување на Србија во ЕУ.

Заменик-министерот за локална самоуправа на Северна Македонија Зоран Димитровски рече дека главната цел на Програмата за прекугранична соработка Србија-Северна Македонија е подобрување на меѓусоседските и пријателските односи меѓу двете земји.

Тој наведе дека приоритети на оваа програма се унапредување на вработувањето, мобилноста на работната сила и прекуграничната социјална и културна инклузија, како и промоција на туризмот и културното и природното наследство.

Тој посочи и дека дел од средствата од оваа програма се наменети за техничка поддршка за реализација на проекти.

На конференцијата беа претставени и седум проекти реализирани во рамки на првиот повик, како што се „Семиња за инклузија – Социјални претпријатија за економски развој и социјална инклузија“, „Подобрување и заштита на здравјето на луѓето и животната средина преку намалување на ризикот од загадување преку ефикасно управување со отпадот“ и „Помалку ѓубре, помал ризик, повеќе здравје.

Извор: Танјуг