“Uraditi više sa manje“: Evropska unija pokreće informativnu kampanju o energetskoj efikasnosti u Gruziji

Kako bi podigla svijest o prednostima energetske efikasnosti i radu Evropske unije u ovoj oblasti, Delegacija Evropske unije u Gruziji pokrenula je informativnu kampanju o energetskoj efikasnosti pod sloganom „Uraditi više sa manje“.

Tokom prve tri sedmiced trajanja kampanje, Delegacija EU će javnosti u Gruziji predstaviti priče o uspjehu projekata koji su implementirani uz podršku EU. Kampanja će promovirati prednosti energetske efikasnosti, prikazati projekte koji utiču na zajednice i okruženje u kojem žive te nastojati motivirati promjene.

„Zelenija sredina, poboljšana energetska sigurnost, više radnih mjesta, prosperitetne porodice i toplije kuće, samo su neke od prednosti poboljšane energetske efikasnosti. Osim što podržavamo proces zakonodavne reforme, uložili smo kontinuirane napore da pomognemo preduzećima i građanima”, rekao je Carl Hartzell, ambasador EU u Gruziji.

Uz podršku EU u Gruziji je obnovljeno ukupno 10 javnih škola, sedam vrtića i četiri javne zgrade. Uz to, preduzeća su podržana da uvedu mjere energetske efikasnosti, čime se smanjuju operativni troškovi i ulažu uštede u nove prilike i radna mjesta. Svi do sada realizirani projekti energetske efikasnosti koje je podržal EU imaju za cilj osigurati građanima Gruzije zelenije i zdravije okruženje. . Ovo su samo neki od rezultata rada EU na poboljšanju energetske efikasnosti u Gruziji.

Kako bi podigla svijest o prednostima energetske efikasnosti i radu EU u tom cilju u zemlji, Delegacija Evropske unije u Gruziji pokreće informativnu kampanju o energetskoj efikasnosti pod sloganom „Raditi više s manje“.

 

„Energetska efikasnost u Gruziji je ključni prioritet za Evropsku uniju. Zelenije okruženje, povećana energetska sigurnost, više radnih mjesta, prosperitetne porodice i toplije kuće samo su neke od prednosti poboljšane energetske efikasnosti. Osim podrške procesu zakonodavne reforme, uložili smo kontinuirane napore da pomognemo preduzećima i građanima. Pouzdana i pristupačna energija je od suštinskog značaja za zajednice i domaćinstva, a naš cilj je da nastavimo da podržavamo inicijative energetske efikasnosti kako bismo pomogli da se poboljšaju životi ljudi”, izjavio je Carl Hartzell, ambasador EU u Gruziji.

Energetska efikasnost je bitna. Ima potencijal da doprinese smanjenju troškova na nivou domaćinstva i privrede, podstakne ekonomski rast, održivi rast i otvaranje novih radnih mesta. Osim toga, energetska efikasnost je jedan od načina za smanjenje potražnje za uvozom energije i jačanje energetske nezavisnosti zemlje.

EU pomaže energetskom sektoru Gruzije više od jedne decenije. Ovo uključuje podršku Vladi da promovira bolju politiku i pomogne modernizaciju sektora, rad sa partnerima na podršci i podizanju

inicijativa za energetsku efikasnost u cijeloj zemlji. Podstičući učešće privatnog sektora, EU također podržava krajnje ciljeve vlade za otvaranje radnih mesta i poboljšanje kvaliteta života. Tranzicija ka čistoj energiji bit će u središtu reformi za ubrzanje razvoja moderne i pouzdane energetske infrastrukture koja će smanjiti korištenje emisija stakleničkih plinova