Ruska Federacija je isključena iz Vijeća Evrope

Jutros je na vanrednoj sjednici Obor ministara Vijeća Evrope odlučio, u kontekstu procedure pokrenute po članu 8. Statuta Vijeća Evrope, da Ruska Federacija od danas prestaje biti članica Vijeća Evrope, nakon 26 godina članstva.

Prethodno je Parlamentarna skupština 15. marta jednoglasno usvojila Mišljenje u kojem se smatra da Ruska Federacija više ne može biti država članica Organizacije. Vlada Ruske Federacije je 15. marta obavijestila generalnog sekretara o svom povlačenju iz Vijeća Evrope u skladu sa Statutom Vijeća Evrope i o svojoj namjeri da otkaže Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.

Komitet ministara je 10. marta odlučio da konsultuje Parlamentarnu skupštinu o potencijalnoj daljoj upotrebi člana 8. Statuta. Dana 25. februara, nakon razmjene mišljenja sa Parlamentarnom skupštinom, Komitet ministara je odlučio da pokrene proceduru predviđenu članom 8. Statuta i složio se da suspenduje Rusku Federaciju iz prava na predstavljanje u Vijeću Evrope, u skladu sa sa svojom relevantnom Rezolucijom o pravnim i finansijskim posljedicama suspenzije.Rusija je pristupila Vijeću Evrope 28. februara 1996. godine.