Projekt EU4Justice pružio je pomoć u izgradnji kapaciteta za gotovo 800 članova pravosuđa.

Sarajevo, 13. jula 2021. – Blizu stotinu učesnika okupilo se danas, na završnoj konferenciji projekta EU4Justice: Podrška borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini, lično i putem interneta, na predstavljanju rezultata aktivnosti realiziranih s članovima pravosudne zajednice i agencija za provedbu zakona u BiH. Predstavnici VSTV-a, centara za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i Federacije BiH, tužioci, sudije, predstavnici organa vlasti i krajnji korisnici ovog projekta istakli su značaj kolegijalnog pristupa koji je projekt njegovao.

„Podrška Evropske unije u području vladavine prava usmjerena je na povećanje povjerenja građana u sektor pravde i unutarnjih poslova BiH i pružanje ciljane pomoći institucijama BiH u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije. U tom pravcu, kroz jačanje saradnje cijelog lanca aktera krivičnog pravosuđa u BiH, uključujući agencije za provođenje zakona, tužioce i sudije, radi djelotvornijeg odgovora na teški kriminal, projekt EU4Justice ostvario je konkretne rezultate, koje će BiH, nadamo se, nastaviti nadograđivati“, kazao je Nicolas Bizel, voditelj Odjela za pravosuđe i unutarnje poslove i reformu javne uprave pri Delegaciji EU u BiH.

U aktivnostima projekta EU4Justice, kojeg finansira Evropska unija, bili su angažirani domaći stručnjaci koji su radili na izgradnji kapaciteta ali i izradi glavnih projektnih rezultata, uključujući Vodič za međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim stvarima i ekstradiciji i Metodološke faktografske listove - miljokaze i strategije za istrage u složenim predmetima finansijskog kriminala i korupcije.

“Projekt EU4Justice dao je nekoliko ključnih doprinosa i oni predstavljaju nasljeđe projekta. Vodiči i priručnici nastali u okviru ovog projekta unaprijedit će sposobnosti tužilaca prvenstveno za daljnje unapređenje kvalitete njihovog rada. U svijetu u kojem se sve ubrzava i gdje kriminalci sve više grade transnacionalne i međunarodne mreže, izuzetno cijenimo ovu vrstu pomoći, pogotovo jer međunarodna pravna saradnja sve češće postaje presudna za rješavanje ovih izazova“, kazao je Admir Suljagić, direktor Tajništva VSTV-a , koji je bio glavna kontakt osoba za projekt EU4Justice. Suljagić je također viši službenik za planiranje svih međunarodnih projekata u pravosuđu.

Ovaj dvoipogodišnji projekat implementirao je Expertise France, uključivši najvažnije francuske institucije uključene u borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Učesnici su imali priliku da uče iz iskustva kolega iz šest država članica EU.

Za više informacija o projektu EU4Justice: Podrška borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini posjetite https://eu4justice.ba/