Predstavljen VEPAR - projekt koji će umanjiti rizike od poplava u Republici Hrvatskoj

Hrvatske vode i Državni hidrometeorološki zavod svečano su obilježili početak provedbe projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj – Vodno-Ekološko Praćenje, Analize i Rješenja (VEPAR).

Projekt vrijedan 250.100.545,00 kn, sufinanciran je od strane Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a pokrenut je s ciljem prevencije katastrofalnih poplavnih događaja. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt VEPAR potpisan je 6. rujna 2019. godine. Korisnik bespovratnih sredstava su Hrvatske vode, a projektni partner Državni hidrometeorološki zavod. Planirano trajanje projekta je četiri godine, odnosno do kolovoza 2023. godine.

Provedbom Projekta će se, kroz 11 potprojekata, osigurati i sistematizirati nedostajući podaci vezani za slivove, vodotoke, regulacijske i zaštitne vodne građevine, modernizirati i dograditi mreža hidroloških mjernih postaja, poboljšati prognostički modeli, izraditi i poboljšati studije upravljanja rizicima od poplava, nabaviti potrebna oprema za provedbu mjera obrane od poplava te educirati i informirati javnost.

Predstavljanju projekta nazočili su ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak, državni tajnik pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg, Damir Trut, pomoćnik ministra unutarnjih poslova, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, zamjenik direktora Hrvatskih voda, Valentin Dujmović, ravnateljica Državnog hidrometeorološkog zavoda Branka Ivančan-Picek te stručnjaci iz vodnoga gospodarstva.

„Ovo je važan strateški projekt u vidu borbe s klimatskim promjenama, a posebno u vidu zaštite od poplava. Ovaj projekt je samo dio svih projekata kojima se Republika Hrvatska, koristeći sredstva iz fondova Europske unije, pokušava boriti s rizicima od klimatskih promjena. Važno je spomenuti da smo u razdoblju 2014. do 2021. ugovorili milijardu i 400 milijuna kuna vrijednih projekata po pitanju zaštite od klimatskih promjena, upravljanja rizicima i katastrofama“. - rekla je ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Nataša Tramišak.

Tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Mario Šiljeg, objasnio je da Hrvatska spada u tri europske zemlje koje su najviše izložene klimatskim promjenama, što se najviše odnosi na štete od voda, pa su ovakvi projekti iznimno važni te je dodao:

„U Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja očekujemo da će hidrološke karte i sve stručne podloge, koje će proizaći iz projekta, biti na visokom nivou i omogućiti što ranija upozorenja našim građanima. U Hrvatskoj je danas pokriveno otprilike 77% stanovnika zadovoljavajućim sustavom obrane od poplava. Do 2023. taj postotak planiramo povećati na 87%, a u trećem desetljeću ovog stoljeća planiramo cjelokupno stanovništvo Hrvatske pokriti odgovarajućim mjerama sustava obrane od poplava.“

Na cijelom državnom teritoriju Republike Hrvatske potrebno je jednako upravljanje rizicima od poplava, rečeno je prilikom predstavljanja projekta, a negrađevinskim mjerama Projekta unaprijedit će se Vodno-Ekološko Praćenje, Analize i Rješenja – VEPAR.

„Predviđanje i analiziranje loših ili teških scenarija od presudne je važnosti da bi se sustav aktivirao na vrijeme i pripremio na neku nadolazeću katastrofu. To su negrađevinske mjere, sofisticirani sustav koji će omogućiti bolje upravljanje. U suradnji s DHMZ-om ćemo obnoviti gotovo 600 vodomjernih stanica, koje će u svakom trenutku davati podatke o stanju vodostaja na 600 mjesta, a koje su od velike važnosti da bismo na vrijeme poduzeli aktivnosti, a kojih nije bilo 2014. godine. Cilj je smanjiti rizik od pojave poplava i smanjiti posljedice.“ rekao je Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda.

„Ovim događanjem Hrvatske vode i naš partner, Državni hidrometeorološki zavod, započinju značajan projekt, kojem je cilj unapređenje u praćenju, analizama i iznalaženju optimalnog rješenja za integralno i održivo upravljanje vodama, vodnim okolišem i rizicima od poplava u Hrvatskoj. 85% novca dolazi iz Europske unije, a preostalih 15% financiraju Hrvatske vode i DHMZ. Suradnjom Hrvatskih voda i DHMZ-a bit će provedene mjere kojima će se osigurati sistematizirani nedostajući podaci, kojima će biti unaprijeđeno vodno ekološko praćenje, analize i rješenja“ rekao je Valentin Dujmović, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda prilikom predstavljanja projekta.

Predstavljajući ulogu Državnog hidrometeorološkog zavoda u projektu VEPAR, Branka Ivančan-Picek, ravnateljica DHMZ-a zaključila je: „Naša misija u ovom društvu je praćenje vremena, voda, klime, tla i analize pomoću kojih ćemo na vrijeme upozoriti cjelokupno društvo. Očekujemo da će ovaj projekt dovesti do poboljšanja i unapređenja numeričkih i matematičkih modela za prognozu poplava. Izuzetno nam je drago što će to rezultirati još jednim kvalitetnim proizvodom za Republiku Hrvatsku i dobrobit svih građana.“