Potpisani sporazumi za velike investicijske zajmove za vodeće projekte u Gruziji, Moldaviji i Ukrajini

Sredinom decembra, na marginama Samita istočnog partnerstva, potpisana su četiri zajma uz podršku Evropske unije za velike projekte od kojih će korist imati građani u Gruzije, Moldavije i Ukrajine.

Projekti – za ruralnu internetsku vezu u Gruziji, cestovne prometne veze u Moldaviji i energetsku efikasnost u Moldaviji i Ukrajini – dio su vodećih inicijativa razvijenih za svaku od zemalja Istočnog partnerstva kao dio Ekonomskog i investicijskog plana EU-a (EIP) za regiju. Sporazumi potpisani zajedno sa Evropskom investicijskom bankom (EIB), Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i odgovarajućim partnerskim zemljama označavaju konkretan korak naprijed u provedbi EIP-a i pružanju opipljivih koristi za lokalne građane.

Ekonomski i investicijski plan podržava društveno-ekonomski oporavak i dugoročnu otpornost regije nakon pandemije COVID-a, uzimajući u obzir program „bolje graditi nazad” koji se fokusira na oporavak, otpornost i reforme. Plan navodi prioritetna ulaganja i definira skup vodećih inicijativa, zajednički identificiranih sa partnerskim zemljama s obzirom na njihove prioritete, potrebe i ambicije.

 

Četiri potpisana sporazuma odnose se na brzu internetsku konekciju za ruralnu Gruziju, poboljšanje energetske efikasnosti u Moldaviji, povezivanje i sigurnost na cestama u Moldaviji i energetska efikasnost u javnim zgradama u Ukrajini.

EU i EIB ulažu u povezanost i sigurnost na cestama u Moldaviji

U prisustvu predsjednika Sandua te zamjenice generalne direktorice Kataríne Mathernová (EC), EIB i Moldavija potpisale su Pismo namjere za zajam od 150 miliona eura za podršku razvoju i poboljšanju niza prioritetnih dionica cesta uz svoje glavne saobraćajnije. Ugovor o finansiranju zajma očekuje se tokom prvih mjeseci 2022. godine.

Jedan od ključnih ciljeva EU u Istočnom partnerstvu je poboljšanje povezanosti i sigurnosti na cestama. Ovo dolazi kao dio Ekonomskog i investicijskog plana EU-a

za Moldaviju, Vodeći model 4, Poboljšanje povezanosti i uključivanje Moldavije u Transevropsku saobraćajnu mrežu.

 

Zajam će pomoći uključivanju Moldavije u transevropsku saobraćajnu mrežu. Poboljšanje povezanosti rezultirat će povećanjem gospodarskih veza i poboljšanjem razvoja regije.

Pismo namjere odražava potencijal privrednog i investicijskog plana u Istočnom partnerstvu i namjeru Moldavije da poboljša svoju povezanost.

EU i EIB pomažu Ukrajini u jačanju energetske efikasnosti u javnim zgradama

Okvirni zajam EIB-a od 300 miliona eura povećat će energetsku efikasnost u oko 1. 000 javnih zgrada, uključujući bolnice, škole, centre za kulturu i dječje vrtiće. Očekuje se da će projekt pozitivno uticati na 2,5 miliona ljudi.

 

EU će olakšati provedbu ovog zajma tako što će potpisati Sporazum o doprinosu za bespovratna sredstva u iznosu od 5,2 miliona eura iz EU-ove platforme za ulaganja u susjedstvo. To će pridonijeti većoj energetskoj efikasnosti javnih zgrada i podržati zelenu tranziciju u Ukrajini. Očekuje se da će implementacija početi u narednim sedmicama.

 

Ukrajinski zdravstveni sektor imat će direktne koristi od ove podrške. Nadogradnja će uključivati nove sisteme grijanja i hlađenja, integraciju obnovljivih izvora energije i druge moderne energetski efikasne instalacije i opremu. Ovim projektom produžit će se radni vijek ključnih društvenih, zdravstvenih, administrativnih i kulturnih objekata za najmanje 20 godina i smanjiti emisije CO2 za 1.250.000 tona. Ovu podršku koristit će i mnoge male i srednje općine i zajednice (mjesne zajednice) kojima je nedostajala održiva podrška za provedbu potrebnih obnova.

 

Ovaj zajam EIB-a i bespovratna sredstva EU-a za podršku poboljšanoj energetskoj efikasnosti dio su jedne od pet vodećih inicijativa Ekonomskog i investicijskog plana Europske unije za Ukrajinu.

 

EU i EIB ulažu u brzu internetsku vezu za ruralnu Gruziju

 

Nedavno je potpisan zajam EIB-a za koji garantira EU, u koji će se uložiti do 34 miliona eura u proširenje nacionalne širokopojasne mreže na ruralna područja Gruzije. Ova investicija donijet će brze i pouzdane internetske usluge za 500.000

Gruzijaca koji žive u 1.000 ruralnih i udaljenih naselja. Finansirat će instalaciju 5.000 km optičke telekomunikacijske mreže i osigurati infrastrukturu otvorenog pristupa gruzijskim telekomunikacijskim operaterima za pružanje usluga brzog interneta. Očekuje se da će to, također, potaknuti razvoj lokalne privrede.

 

Ovo ulaganje podržava poboljšanu digitalnu povezanost za Gruziju, jednu od pet vodećih inicijativa za Gruziju u okviru Ekonomskog i investicijskog plana Evropske unije za Istočno partnerstvo.

Ulaganje u digitalnu tranziciju Gruzije ključno je za poticanje otvaranja novih radnih mjesta i rasta te za postizanje prosperiteta. Ovaj projekt će smanjiti digitalne nejednakosti razvojem širokopojasne infrastrukture velike brzine i jačanjem povezanosti "srednje milje". To će doprinijeti privrednom razvoju i oporavku Gruzije uz promociju digitalne uključenosti u skladu sa nacionalnom strategijom širokopojasnog pristupa.

Evropska komisija i visoki predstavnik EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku početkom jula su predloćili unapređenje saradnje sa istočnim partnerima u godinama koje dolaze. Ovaj program temelji se na pet dugoročnih ciljeva, sa otpornošću u svojoj srži, kako je definirano za budućnost Istočnog partnerstva u martu 2020, a podržano je Ekonomskim i investicijskim planom od 2,3 milijarde eura u bespovratnim sredstvima, spajanju i garancijama, sa potencijalom mobiliziranja do 17 milijardi eura javnih i privatnih ulaganja.