Pokrenut će se pilot program e-Sudnica, uvodit će se i druge e-aplikacije u pravosuđu

Radi se o projektu vrijednom 48,7 milijuna kuna, koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica predstavio je projekt "Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava" za nadogradnju sustava kaznene evidencije, sudskog registra, uspostavu sustava e-sudnica i razvoj probacije.

‘‘Projekt će se provoditi kroz niz aktivnosti, od kojih treba istaknuti nadogradnju aplikativnog sustava kaznene evidencije, nadogradnju sustava sudskog registra, modernizaciju i digitalizaciju pravosudnih tijela u vidu modela e-sudnica, nabavku opreme i razvoj sustava probacije, na koji smo posebno ponosni‘‘, rekao je ministar Ivan Malenica.

Radi se o projektu vrijednom 48,7 milijuna kuna, koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

U sklopu projekta pokrenut će se pilot program e-Sudnica, jedan od ključnih alata za postizanje digitalizacija sudskih postupaka s ciljem ubrzanja i povećanja pristupačnosti korisnicima. Kako je objašnjeno u planu Vlade, e-Sudnica je mjesto na kojem sudac moderira proces cijelog postupka putem središnjeg uređaja za upravljanje sudnicom. Sudac će moći kontrolirati sadržaje na ekranu svakom sudioniku. Na ekranu će se prikazivati dokazi i reproducirati multimedijski sadržaj, a iskazi sudionika će putem uređaja za tonsko snimanje rasprava automatski ulaziti u zapisnik u sustav eSpis. Paralelno će se uvoditi i druge e-aplikacije u pravosuđu, usmjerene na povećanje kvalitete usluga građanima i poduzećima (na primjer, virtualni asistenti za podršku u komunikaciji sa sudovima u pojedinim vrstama postupaka).