Otvoren Volonterski centar u Crnom Lugu

U Crnom Lugu, nedaleko Delnica, danas je otvoren Volonterski centar koji je izrađen u sklopu projekta „Volonterski centar sa smještajnim kapacitetima hostelskog tipa“.
Projekt je provela Javna ustanova „Nacionalni park Risnjak“ u okviru poziva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. – 2020. „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“.
 
Nacionalni park „Risnjak“ proglašen je 15. rujna 1953.
 
2013. zaključeno je kako su prostori Javne ustanove „Nacionalni park Risnjak“ nedostatni, a smještajni kapaciteti nedovoljni za uspješnu realizaciju pojedinih aktivnosti, poput škole u prirodi i volonterskih akcija, stoga se pristupilo izradi projektnog zadatka.
 
Projekt je 2016. prijavljen na Europski strukturni i investicijski fond – Konkurentnost i kohezija te je godinu dana kasnije odabran za sufinanciranje, a ujedno je potpisan i ugovor o sufinanciranju s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nakon provedenih postupaka javne nabave započela je realizacija projekta koja je s današnjim danom i završena.
 
Ukupna vrijednost projekta bila je 7.652.915,00 kuna, od toga su prihvatljivi troškovi 6.012.899,62 kuna. Iznos od 5.110.964,67 kuna sufinanciran je bespovratnim sredstvima EU, a iznos od 901.934,95 kuna kroz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Zajednička sredstva parkova Hrvatske.
 
Volontiranjem se smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit. Volontiranje se temelji na dobrovoljnosti i stjecanju životnih kompetencija.  
Jedan od ključnih izazova i ciljeva razvoja volonterstva u Republici Hrvatskoj je povećanje razine volontiranja u javnim ustanovama različitih sektora, pa tako i u sektoru zaštite prirode. Osim pružanja direktne podrške radu javnim ustanovama, uloga volontera je i osvještavanje stanovništva i posjetitelja o značaju zaštićenih područja te izazovima u upravljanju.
 
„Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izuzetno cijeni trud volontera koji su najbolji promotor ciljeva zaštite prirode i okoliša“, izjavio je prilikom otvaranja centra Igor Kreitmeyer, ravnatelj Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te je najavio da počinje izrada projektne dokumentacije za planinarske domove Snježnik i Risnjak koji će biti prijavljeni za financiranje iz EU fondova.