Oprema za spašavanje uručena Gradu Bijeljina u okviru zajedničkog programa za smanjenje rizika od katastrofa

U svrhu izgradnje efikasne prevencije i pripravnosti u vanrednim situacijama grada Bijeljine, jednoj od 10 lokalnih zajednica u BiH u kojoj se implementiraju aktivnosti u okviru Zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj BiH“, uručena je oprema za spašavanja na vodi i pod vodom u vrijednost preko 80 000 KM. Uručena oprema sadrži terensko vozilo, čamac sa motorom, prikolicu za čamac, dva kompleta ronilačke oprema, setove lične zaštitne opreme i spasilačkih alata i IT opremu, kao dio ranije prepoznatih strateških prioriteta koji se odnose na prevenciju katastrofa, pripravnost i odgovor, što će doprinijeti boljoj otpornosti na poplave te zaštiti živote stanovnika Bijeljine. Jačanje kapaciteta nadležnih institucija predstavlja samo jedan segment u sveobuhvatnom sistemskom pristupu upravljanja rizicima od katastrofa, koji se uspostavlja kroz Zajednički program koji u BiH provode UN agencije UNDP, UNICEF, UNESCO, UNFPA i FAO.

U ime UNDP-a u BiH, kao jedne od UN agencija koje provode ovaj Program u BiH, Steliana Nadera, rezidentna predstavnica UNDP-a je izjavila: „Jasno nam je da prirodne ili ljudske katastrofe mogu u trenu uništiti ekonomiju i razvojne napore društva ostvarene tokom niza godina. Stoga je od vitalnog značaja da BiH poboljša svoju spremnost, upravljanje rizikom i strategiju smanjenja rizika od katastrofa kako bi izgradili otpornu infrastrukturu i zajednice. UN agencije u BiH ulažu značajne napore kako bi se BiH prilagodila efektima klimatskih promjena te unaprijedila razvojno orijentirano upravljanje rizicima od katastrofa, i time osigurali realizaciju zacrtanih ciljeva Programa održivog razvoja do 2030. Ova isporuka opreme je rezultat partnerstva Vlade Švicarske, UN agencija u BiH i grada Bijeljine, ostvaren zajedničkim djelovanjem  ka jačanju otpornosti lokalnih zajednica s ciljem smanjenja izloženosti budućih razvojnih investicija od mogućih rizika od katastrofa.“

Najčešće prirodne nepogode – poplave, koje su pogodile BiH 2014. prouzročile su štete procijenjene na oko 4 milijarde KM, a jedno od najteže pogođenih područja je grad Bijeljina gdje je tada potopljeno preko 6500 kuća, a šteta procijenjena na oko 123 miliona KM. Apsolutna zaštita od poplava nije moguća, ali sistem prevencije, zaštite i spašavanja od poplava i ostalih katastrofa se može razviti i unaprijediti.

“Svjedoci smo da je grad Bijeljina relativno često ugrožen poplavama, da bi izgradili otpornost na katastrofe potrebna je veća tehnička podrška, izgradnja kapaciteta kao finansijska podrška za smanjenje rizika od katastrofa, stoga će ova oprema koja je obejzbijeđena za potrebe civilne zaštite znatno će uticati na smanjenje rizika od poplave, te unaprijediti djelovanje u slučaju potrebe”, istakao je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović.

Putem dodatnog opremanja postojećih specijalizovanih jedinica civilne zaštite i jedinica u mjesnim zajednicama za zaštitu od poplava i nesreća na vodi i pod vodom, te redovnim godišnjim obukama pripadnika specijalizovanih jedinica civilne zaštite, ronilačkih klubova, obukama za spasioce kao i za upravljače motornim čamcima, grad Bijeljina redovno i kontinuirano sprovodi mjere i aktivnosti smanjenja rizika od poplava.

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović dodaje da učešćem u Zajedničkom programu grad Bijeljina nastavlja dobru praksu i saradnju sa međunarodnim organizacijama i agencijama, radeći na održivom razvoju i ciljevima održivog razvoja u partnerstvu sa relevantnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom, a u skladu sa potrebama i zahtjevima građana.

Milan Novitović, direktor Republičke uprave civilne zaštite je istakao važnost da načelnici i gradonačelnici, te lokalne Skupštine u narednom periodu rade na povećanju broja pripadnika civine zaštite, kako u lokalnoj administraciji, tako u jedinicama opšte namjene ali i jedinicama specijalizovane namjene. „Obaveza nam jeste ulaganje u opremu, obaveza nam je ulaganje u ljudske resurse, obuku, treninge  i uspostavljanje operativnog sistema efikasnog odgovora u situacijama prirodne ili druge nesreće. Partnerima koji razumiju specifičnost organizacije i potreba, dugujemo zahvalnost, ali imamo i obavezu da opravdamo sve ono što se u nas ulaže “ poručio je Novitović.

Zajedničkim programom „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj BiH“ u vrijednosti od 7,1 miliona KM, se uvode sistemska rješenja koja će osigurati rješavanje ključnih prioriteta u oblasti smanjenja rizika od katastrofa na lokalnom nivou u saradnji sa predstavnicima sektora: zaštite i spašavanja, obrazovanja, socijalne i dječje zaštite, zdravlja i poljoprivrede. Za provedbu Zajedničkog programa u BiH zadužene su UN agencije: Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF), Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Populacijski fond Ujedinjenih naroda (UNFPA) i Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) u partnerstvu sa lokalnim vlastima i relevantnim implementacionim partnerima iz vladinog i nevladinog sektora.