Općine u Kirgistanu dobile opremu za poboljšanje usluga vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda

Specijalizovana vozila i oprema za održavanje u vrijednosti većoj od 2,4 miliona eura isporučena je za šest općina u Kirgistanu. Nabavka vozila i opreme podržana je kreditima EBRD-a i EIB-a te grantovima Evropske unije i GEF-a. Realizacijom ovog projekta oko 165.000 stanovnika ovih općina imat će pristup čistoj vodi za piće i sigurnom tretmanu otpadnih voda.

Šest vodovodnih kompanija u općinama širom Kirgistana moći će poboljšati usluge održavanja vodovoda i tretmana otpadnih voda zahvaljujući isporuci nove specijalizirane opreme koja se finansira kroz finansijski paket do 2,4 miliona eura koji su osigurale Evropska banka za obnovu i razvoj ( EBRD), Evropska unija (EU), Evropska investiciona banka (EIB) i Globalni fond za životnu sredinu (GEF).

Vodovodne kompanije u gradovima Balykchy, Mailuu-Suu, Myrzake-Kurshab, Talas, Tokmok i Toktogul dobile su 32 vozila poput bagera, kanalizacionih i kiper kamiona, dizalica i pik-apa, što će im pomoći da održe kvalitet i pouzdanost usluga .

U sklopu projekta nabavljena je i oprema za detekciju curenja, profesionalni alati i laboratorijska oprema. Ukupna investicija u vozila i opremu za održavanje dostigla je više od 2,4 miliona eura.

Investicioni paket za šest općina uključuje dugoročne kredite EBRD-a od 4,02 miliona dolara I šest miliona eura, zajam EIB-a od 1,45 miliona eura, grantove od jedan milion eura i 1,15 miliona eura od EBRD-a i GEF-a i 20,55 miliona eura grant za investicije i tehničku saradnju od EU.

Novonabavljena oprema osigurat će nesmetano snabdijevanje sigurnom vodom za piće i bolje usluge tretmana otpadnih voda za više od 165.000 kupaca u šest općina.

Nabavka je važna komponenta projekata koji imaju za cilj modernizaciju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Kirgistanu.

Sredstva granta za tehničku saradnju u iznosu od 5,67 miliona eura iz EBRD-a, Japana, Češke Republike, Finske i EBRD-ovog Fonda za zemlje u ranoj tranziciji također pomažu općinskim vodovodnim kompanijama da poboljšaju principe upravljanja i korporativnog upravljanja.

Od 2014. do 2020. godine, EU je podržala Kirgistan sa 174 miliona eura finansiranja u oblastima kao što su obrazovanje, integrirani ruralni razvoj i vladavina prava. U istom periodu, EU je osigurala 90,5 miliona eura grantova za podršku investicijama, uglavnom u sektoru voda.

EBRD je investirala u 24 projekta poboljšanja vodosnabdijevanja i otpadnih voda u Kirgistanu, u vrijednosti većoj od 187 miliona eura, uključujući 72 miliona eura zajmova i 115 miliona eura u grantovima, uglavnom od EU i vlade Švicarske. EBRD je pokrenula paket odgovora i oporavka, koji uključuje Program podrške vitalnoj infrastrukturi, prepoznajući kritičnu ulogu održavanja ključnih infrastrukturnih usluga.

 

 

 

Do danas, EBRD je uložio ukupno 795 miliona eura kroz 191 projekat u Kirgistanu, pri čemu je najvećim dijelom investicija podržavala privatno preduzetništvo.