Novi zajam za EBRD za sarajevske tramvaje

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) osigurala je kredit od 17 miliona eura u okviru vlastitog projekta koji prmovira “zelene gradove” kako bi se potaknuo održivi urbanistički sistem u Sarajevskom kantonu. Finansiranje će pomoći ublažavanju zagušenja saobraćaja, što je jedan od velikih problema u gradu i poboljšati kvalitet zraka za oko pola miliona stanovnika.

Projekat donosi ukupno odobreno finansiranje EBRD-a za javnu infrastrukturu Sarajeva na 146 miliona eura. Ugovor o zajmu potpisala je šefica EBRD za Bosnu i Hercegovinu Manuela Naessl.

Potpisivanje ugovori za realizaciju ovog projekta upriličneo je tokom posjete potpredsjednika EBRD-a za politike i partnerstva, Marka Bowmana, koji je u Sarajevu razgovarao o implementaciji nove strategije EBRD-a za BiH. Komentirajući novi zajam, rekao je: "Naša stalna saradnja sa Kantonom Sarajevo bavit će se smanjenjem zagađenja zrakom i rješavanjem pitanja zagušenog prometa uz poboljšanje usluge gradskog prevoza. Očekujemo da će te investicije doprinijeti zelenijem Sarajevu, uz bolje upravljanje i životni uvjete za stanovnike i posjetitelje.

Sarajevo će koristiti dio zajma EBRD-a za uvođenje adaptivnog sistema upravljanja prometom - tehnologijom vođenom podacima za nadgledanje, analiziranje i poboljšanje protoka prometa putem mreže kamera i radara na gradskim raskrsnicama. Digitalni sistem će pomoći u smanjenju saobraćajne gužve, rasterećenju infrastrukture i zaštiti okoliša, skratiti vrijeme putovanja i smanjiti zagađenje zraka. Fond Centralne evropske inicijative (CEI) finansirat će tehničku pomoć povezanu sa pripremom i primjenom projekta.

EBRD finansiranje će doprinijeti daljoj popuni flote sarajevskih tramvaja sa novih pet tramvaja. Prethodni zajam za EBRD od 10 milijuna eura podržao je remont gradske tramvajske pruge u dužini od 19,5 kilometara. Moderniji sistem urbanog transporta trebao bi potaknuti putnike da smanje korištenje privatnih vozila i više koriste održive načine prevoza, čime se na taj način smanjuje emisija CO2 za više od 30 posto.

Ova ulaganja u sistem javnog prevoza realiziraju se u okviru kantonalnog akcionog plana EBRD Green Gradovi za Sarajevo. Banka također podržava nadogradnju vodovodne mreže i energetsku efikasnost javnih zgrada u Sarajevu.

Budući da je započela sa radom u Bosni i Hercegovini 1996. godine, EBRD je uložio gotovo 2,85 milijarde eura u više od 200 projekata širom zemlje. Prioriteti nove strategije države 2022-27, koje je odobrio Odbor direktora EBRD-a uključuju podršku privatnom sektoru, digitalizaciji, infrastrukturi, regionalnoj integraciji i tranziciji ka smanjenju ugljika.