Novi alat za prostorne planove nove generacije, uz besplatnu informaciju investitorima što se smije graditi

Novim modulom ePlanovi editor, koji je alat za izradu prostornih planova nove generacije, te prevođenjem planova stare generacije u planove nove generacije , Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine olakšava rad stručnim izrađivačima prostornih planova, svi prostorni planovi u RH bit će izrađeni i prikazani na standardiziran način, dok će investitori za svaku lokaciju u Hrvatskoj vrlo jednostavno dobiti odgovor na pitanja koja što se smije ili ne smije graditi, kako građevina treba izgledati, koje tijelo izdaje posebne uvjete i uvjete priključenja u postupcima izdavanja dozvola i slično. Naime, podaci će se besplatno moći pogledati na Geoportalu Informacijskog sustava prostornog uređenja.

Prostorni planovi nove generacije izrađivat će se kroz novi modul ePlanovi editor: naime, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine razvija novu elektroničku uslugu koja će se koristiti za izradu prostornih planova nove generacije. U nastavku će se provesti ‘prevođenje’ planova stare generacije u planove nove generacije, tako da novo softversko rješenje i povezivanje s modulom ePlanovi s jedne strane olakšava rad stručnim izrađivačima i donosi standardizaciju cjelokupne prostornoplanske dokumentacije. Međutim, reformske aktivnosti kroz projekt  ISPU – Informacijski sustav prostornoga uređenja i njegovi moduli, i u ovom području predstavljaju ‘reformsku oluju’, jer će stručne izrađivače lišiti dugotrajnog prikupljanja i obrade podloga i ulaznih podataka, a investitori će za svaku lokaciju u RH u konačnici znati koja su pravila na snazi, počevši od pitanja što se smije ili ne smije graditi pa nadalje, sve online te besplatno.

Riječ je o web-GIS rješenju koje će besplatno moći koristiti stručni izrađivači prostornih planova – to su oni koji imaju suglasnost Ministarstva za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, jer će im na raspolaganju biti alati koji omogućavaju “jednostavno i topološki uredno crtanje te jednoznačno povezivanje grafičkih i tekstualnih dijelova prostornih planova”.

“Kroz ovaj modul svi prostorni planovi u RH bit će izrađeni i prikazani na standardiziran način. Time će se investitorima koji ulaze u proces gradnje omogućiti da za svaku lokaciju u Hrvatskoj vrlo jednostavno dobiju odgovor na pitanja koja glase npr. što se smije ili ne smije graditi, kako građevina treba izgledati, koje tijelo izdaje posebne uvjete i uvjete priključenja u postupcima izdavanja dozvola i slično, a podaci će se besplatno moći pogledati na Geoportalu  ISPU-a, navode iz Ministarstva.

Modul ePlanovi editor će omogućiti znatno bržu i jednostavniju izradu planova, tako što će stručnim izrađivačima u ovom modulu biti na raspolaganju sve službene podloge, kao što su digitalne ortofoto karte, slojevi iz Registra prostornih jedinica (granice županija, gradova, općina i naselja, te adrese), uvijek ažurni digitalni katastarski plan, drugi važeći prostorni planovi, kao i svi dostupni podaci iz registara i evidencija javnopravnih tijela. Time će se izbjeći dugotrajno prikupljanje i obrada podloga i ulaznih podataka.

Cijeli sustav, podsjećaju, uspješno je testiran na području Primorsko-goranske županije, odnosno Grada Crikvenice kojima su prostorni plan županije – i to prostorni plan uređenja grada i 2 urbanistička plana uređenja ‘prevedeni’ iz stare u novu generaciju. Tako se provjerilo samo tehničko rješenje Editora, ali i prijedlozi podzakonskih propisa kojima se uređuje pitanje izrade prostornih planova.

Prema navodima iz Ministarstva, Editor će biti povezan s modulom ePlanovi, komplementarnim modulom namijenjenim nositeljima izrade prostornih planova za elektroničko vođenje procedure izrade i donošenja prostornih planova u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju. Tako će se osigurati sljednost i zakonitost postupka, ali i olakšati i ubrzati publiciranje prostornih planova koji su izradi kao i na snazi na geoportalu ISPU-a te u svim modulima gdje je to potrebno, primjerice tijekom postupka izdavanja dozvola. Projekt se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru projekta ISPU i njegovi moduli.