LOT House Visegrad pomaže u distribuciji odjeće i igračaka za četiri porodice

EUFOR-ov tim za posmatranje veze (LOT) u Višegradu, čiji su članovi iz slovačke vojske, primjer je saradnje EUFOR-a sa lokalnim zajednicama. Dva člana LOT-a: major Martin Trebula i narednik Ján Tutoky koordinirali su, nabavili i podijelili odjeću, školski pribor i igračke za četiri porodice sa 14 djece kojima je pomoć potrebna. Pripradnici EUFOR-a direktno su pomogli porodicama iz Han Pijeska kojima su neophodni odjeća i igračke potrebni.

 

Potreba za ovom malom humanitarnom pomoći prepoznata je zahvaljujući saradnji članova LOT -a i direktorice Centra za socijalni rad Han Pijesak - Mila Gojković. Osnovna škola s dječjim vrtićem iz Hriňove, malog grada u Slovačkoj, također je doprinijela ovom cilju prikupljanjem odjeće, školskog pribora i igračaka za svoje nove prijatelje iz Bosne i Hercegovine.