Kanton Sarajevo uvodi daljinsko grijanje na geotermalne vode

Projekt će se finansirati sa 16 miliona eura kreditnih sredstava i milion eura u formi grantova.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Kanton Sarajevo potpisali su mandatno pismo za dodjelu sredstava za projekat uvođenja sistema daljinskog grijanja na bazi geotermalne vode.

Projekt će se finansirati sa 16 miliona eura kreditnih sredstava i milion eura u formi grantova.

 

”Projektom je u prvoj, pilot fazi planirana promjena sistema centralnog grejanja na bazi geotermalne vode. Implementacija će se odvijati u Vogošći i na Ilidži, kao i na još nekoliko kotlovnica koje deluju u okviru preduzeća Toplane,” rekao je Enver Hadžiahmetović, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoline Kantona Sarajevo.

 

Bitan korak u prelasku na obnovljive izvore energije

“Ovo je jedan od posebno važnih energetskih projekata u prelasku sa čvrstih, fosilnih na obnovljiva goriva. Posebno je to važno sa ekološkog aspekta što svakako ima za cilj poboljšanje kvaliteta zraka u Sarajevu.”

 

Kao i u većini gradova u regionu, aerozagađenje je ozbiljan problem u Sarajevu. Prošle zime, zrak u Sarajevu bio je zagađen gotovo pri svakom mjerenju.

 

Toplane koje rade na lož-ulje jedan su od većih izvora aerozagađenja.

 

“Ovim projektom će se smanjiti zagađenje vazduha uzrokovano korištenjem lož-ulja i omogućit će se alternativni izvori goriva za snabdijevanje grijanjem u Kantonu Sarajevo. Učinci toga trebali bi biti vidljivi odmah nakon završetka projekta”, kaže direktor EBRD-a za Zapadni Balkan Matteo Colangeli.

Prelazak sa lož-ulja na geotermalne vode smanjit će zagađenje zraka.

”Radujemo se brzoj implementaciji ovog projekta koji rešava probleme kvaliteta zraka u Kantonu i diverzificira snabdijevanje Sarajeva grijanjem. Uvijek nam je drago vidjeti da se Kanton oslanja na Akcioni plan za Zeleni grad i sretni smo da nastavljamo dobru saradnju iz proteklih godina”, poručila je Manuela Naessl, direktorica EBRD za Bosnu i Hercegovinu.

 

Sarajevo je postalo dio EBRD-ovog instrumenta Zeleni grad 2019. godine, nakon Zenice i Banja Luke.