Izveštaj EIB-a o digitalizaciji u Evropi - Pandemija digitalnu transformaciju učinila sastavnim delom evropskog društva

Prema najnovijem izveštaju Evropske investicione banke (EIB) Digitalizacija u Evropi 2021–2022: Dokazi iz istraživanja EIB o investicijama, skoro polovina preduzeća u Evropskoj uniji (EU) investiralo je u digitalizaciju kao odgovor na kovid-19.
 
 
Digitalna preduzeća su u pandemiji prošla bolje od nedigitalnih, jer su iskoristila krizu kao priliku da ubrzaju digitalizaciju. Ona su u proseku bila produktivnija, inovativnija, beležila su brži rast i isplaćivala veće zarade.
 
Ipak, sa napretkom digitalizacije povećao se i digitalni jaz u Evropi. Među preduzećima u EU 26% nije investiralo u digitalnu transformaciju. Njima je potrebna veća podrška da bi održala konkurentnost i izbegla zaostajanje tokom privrednog oporavka.
 
Na drugom kraju spektra, 61% preduzeća u EU već je usvojilo napredne digitalne tehnologije.
 
Kako se navodi u saopštenju, udeo preduzeća koja koriste napredne digitalne tehnologije veći je u SAD (66%) nego u Evropskoj uniji (61%).
 
Mnoge promene u vezi sa digitalizacijom – pružanje usluga na daljinu, rad od kuće i onlajn sastanci – po svoj prilici će ostati. Ipak, za razliku od opštije digitalne transformacije, usvajanje novih naprednih tehnologija stagnira jer su preduzeća tokom krize odložila složenije procese digitalizacije. Udeo kompanija u EU koja u svom poslovanju primenjuju napredne tehnologije kao što su 3D štampa, robotika ili internet stvari ostao je uglavnom na sličnom nivou od 2020. godine dostigavši 61% u 2021.
 
U 2021. godini, Finska i Malta su bile dve najdigitalnije zemlje, a slede Danska, Austrija, Holandija i Švedska.
 
Najuspešnije zemlje EU u pojedinim oblastima digitalizacije bile su sledeće: Češka po korišćenju naprednih digitalnih tehnologija, Finska po digitalnoj infrastrukturi i primeni formalnog strateškog praćenja poslovanja, koje je pokazatelj upravljačkih praksi, Austrija po usvajanju digitalizacije tokom pandemije korona virusa, Kipar po investicijama u softver i podatke i Švedska po ulaganjima u obuku zaposlenih