Izrađen prvi WebGIS sustav za upravljanje onečišćenjem mora u zatvorenim dijelovima mora

SPLIT – Zahvaljujući prekograničnom projektu PEPSEA, Splitsko-dalmatinska županija (SDŽ) dobila je vrijednu opremu za djelovanje u slučajevima onečišćenja mora koja je integrirana s WebGIS plaftormom koju je za potrebe PEPSEA projekta razvila tvrtka Promet i prostor d.o.o. Time je cjelokupni sustav za upravljanje onečišćenjem mora u zatvorenim dijelovima mora (sustav za reagiranje u kriznim situacijama), podignut na višu razinu.

WebGIS platforma s integriranim podacima mjerne opreme omogućuje pregled i upravljanje podacima, kao i komunikaciju između korisnika putem samog web servisa (plaftorme).  Obzirom da informacija o mjestu i razlogu kriznog događaja može biti od presudne važnosti, a WebGIS sustav svojim funkcionalnostima omogućuje brzo i jednostavno upravljanje (prostornim) podacima i njihovim osobinama pridruženim u obliku atributa, sustav je dan na korištenje Vatrogasnoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije koja je ujedno i administrator sustava.

S ciljem ostvarivanja visoke razine strateškog djelovanja, poboljšanja komunikacije među službama i djelatnicima, olakšanog pristupa ključnim podacima u kriznim situacijama i pojednostavljenja operativnih procesa, neograničeni broj korisnika i organizacija može istovremeno koristiti sustav i vršiti međusobnu komunikaciju brzo, jednostavno i efikasno.

Nadalje, ukoliko dođe do onečišćenja mora, webGIS sustav, obzirom na integraciju s mjernim postajama u moru, automatski obavještava korisnike sustava da je došlo do onečišćenja kako bi se reagiralo promptno.

U WebGIS sustavu, osim „live“ podataka o onečišćenju mora, nalaze se i podaci o batimetrijskoj i geodetskoj izmjeri, stereo snimci, multispektralni snimci, analiza vode i sedimenata te planovi intervencija, a sustav omogućuje korisnicima i unos novih te izmjenu postojećih podataka u bilo kojem trenutku, a sve s ciljem posjedovanja potpune i točne baze podataka koja je temelj za donošenje pravovremenih i kvalitetnih odluka kako na strateškoj tako i na operativnoj razini.

Sredstvima i aktivnostima PEPSEA projekta, u Kaštelanskom zaljevu postavljena je prva plutača sa senzorima na hrvatskom dijelu Jadrana te je nabavljen jedinstven plutajući spremnik od pet kubika za slučaj onečišćenja koji vuče sajlama s broda. Na Cemexovim tornjevima postavljene su dvije IP kamere, nabavljen je dron vrijedan 150 tisuća kuna za snimanje razmjera onečišćenja i koordiniranje akcija sanacije i spašavanja iz zraka. Uz to, nabavljeno je po 500 metara upijajućih i 400 metara krutih brana, paketi za sanaciju onečišćenja u lukama te kompletna zaštitna oprema za ljudstvo.

Što se dobilo postavljanjem ove opreme i tko njome i kako upravlja, pojasnio nam je Tomislav Vidić, viši stručni suradnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo SDŽ.

– U suradnji s vatrogascima, postavili smo dvije kamere na Cemexove tornjeve, a potom i plutaču sa senzorima za onečišćenja u Kaštelanskom zaljevu za koju smo morali ishoditi osam dozvola različitih ministarstva koje se obnavljaju svake tri godine. Na taj način, u slučaju onečišćenja mora, osigurat ćemo djelovanje žurnih službi u okviru “zlatnog sata”, odnosno prije nego se mrlja na morskoj površini nekontrolirano proširi nošena vjetrom i morskim strujama. Senzor na plutači prati sve promjene na moru i javlja ih putem maila vatrogascima koji potom, u slučaju onečišćenja, alarmiraju Lučku kapetaniju, a oni službe nadležne za sanaciju. Lučka kapetanija ima podatke o kretanju brodova kako bi se otkrilo koji od njih je izvor onečišćenja, a u tom poslu posebno pomažu kamere. Diže se i dron koji daje najbolji uvid u stanje na terenu kako prije, tako i za vrijeme akcije sanacije. Naime, Kaštelanski zaljev posebno je područje ugroženo ne samo živom i drugim onečišćenjima iz nekadašnjih tvornica na području Kaštela, poput Jugovinila, nego i svakodnevnim pretakanjem goriva iz tankera u terminal Ine, kao i razne sirovine u sjevernoj luci.

Prema riječima Vidića, u sklopu PEPSEA projekta (Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution) organizirana je i obuka za vatrogasce kako bi što bolje rukovali ovom sofisticiranom opremom te se brže i lakše uključili u akciju gašenja i spašavanja na moru na što ih je obvezao novi Zakon o vatrogastvu koji je stupio na snagu početkom 2020. godine.

Projekt PEPSEA je prekogranični projekt kojega provode po četiri partnera s hrvatske i talijanske strane. Projekt je vrijedan ukupno 2,9 milijuna eura od čega je Splitsko-dalmatinsko županiji pripalo 513 tisuća eura. Sufinanciran je iz Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.

– Prije realizacije projekta, istraživalo se kompletno područje Kaštelanskog zaljeva, osobito istočni dio gdje je utvrđeno da postoje male količine opasnog otpada i žive na prostoru nekadašnjeg Jugovinila kao i niz drugih potencijalnih opasnosti. Na osnovu tog istraživanja, nabavljena je oprema za slučajeve onečišćenja, da se može što prije reagirati kako samo onečišćenje ne bi imalo negativne posljedice za turizam – istaknuo je Vidić.