Hrvatskoj iz fonda za Brexit 7,2 milijuna eura

Vijeće EU-a odobrilo je u utorak fond koji će državama članicama pomoći u ublažavanju negativnih posljedica izlaska Velike Britanije, a iz kojeg Hrvatskoj pripada 7,2 milijuna eura.

Fond ukupno vrijedan pet milijardi eura, po cijenama iz 2018., (5,4 milijarde u tekućim cijenama) namijenjen je za najteže pogođene regije, sektore i zajednice kako bi se pokrili gubici ili suzbilo druge negativne gospodarske i socijalne učinke koji izravno proizlaze iz povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.

Najveći dio tih sredstava, 4,5 milijardi eura, dijeli se prema važnosti trgovine s Ujedinjenom Kraljevinom, 656 milijuna eura dijeli se na temelju važnosti ribarstva u isključivom gospodarskom pojasu Ujedinjene Kraljevine, a 237 milijuna eura raspodjeljuje se na temelju važnosti koju susjedne veze s Ujedinjenom Kraljevinom imaju za pomorske pogranične regije.

Stoga je najveći dio sredstava namijenjen Irskoj (1,16 milijardi eura), Nizozemskoj je namijenjeno 886 milijuna, a Francuskoj 735 milijuna eura.

Najveći dio sredstava, 4,3 milijarde eura, stavit će se državama članicama  na raspolaganje kao pretfinanciranje u tri godišnja obroka, odnosno 2021., 2022. i 2023.

Preostala sredstva stavit će se na raspolaganje 2025., nakon što se preispitaju rashodi za prihvatljive mjere iz prethodnih godina, pri čemu će se uzeti u obzir i svi neiskorišteni iznosi.

Ova odluka Vijeća je konačna, a Europski parlament je o tome glasao 15. rujna. Odluka stupa na snagu na dan objave u službenom glasilu EU-a.