Gotove dvije faze aktivnosti na zagađenoj lokaciji "Incel"

BANJALUKA - Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske će putem Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost sufinansirati projekat remedijacije zemljišta u banjalučkoj Poslovnoj zoni "Incel", rekla je Srni resorni ministar Srebrenka Golić

Golićeva je navela da je riječ o projektu "Ekološki prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama u industrijskom sektoru upravljanja otpadom - Izrada projekta remedijacije i rekultivacije zemljišta na lokaciji Incel".

Ona je dodala da se UNDP obratio Ministarstvu i Fondu sa zahtjevom za sufinansiranje projektnih aktivnosti u okviru realizacije projekta "Ekološki prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama u industrijskom sektoru upravljanja otpadom".

"U okviru projekta, koji finansira Vlada Švedske, a sprovodi kancelarija UNDP u BiH, završene su dvije faze aktivnosti na lokaciji 'Incel' u Banjauci u ukupnoj vrijednosti od 260.000 dolara donatorskih sredstava", rekla je Golićeva.

U prvoj fazi, koja je trajala od avgusta do decembra 2019. godine, navela je Golićeva, obavljena je preliminarna procjena zagađenosti lokacije poslovne zone "Incel" na kojoj su bili angažovani međunarodni eksperti.

"Zadatak je bio da se, prema usvojenoj metodologiji, obavi preliminarna procjena rizika po životnu sredinu i zdravlje ljudi od zagađenosti, na osnovu analize situacije na terenu i dokumentacije operativnog tima koji je imenovan od resornog ministra, a koji su činili predstavnici relevantnih institucija u Srpskoj", dodala je Golićeva.

Ona je navela da je, na osnovu preliminarne procjene rizika, izrađen inicijalni konceptualni model lokacije.

Prema njenim riječima, rezultat ovih aktivnosti su zaključci i preporuke za naredne korake i aktivnosti koje je neophodno sprovesti kako bi se dobila kompletna slika o stanju zagađenosti polihloriranim bifenilima na lokaciji, na osnovu čega su predložene konkretne mjere.

Druga faza, kaže ona, od juna do kraja septembra 2020. godine obuhvatila je uzimanje i analizu uzoraka zemljišta na zagađenost polihloriranim bifenilima u poslovnoj zoni "Incel".

"Ovu fazu je realizovala kompanija 'Dekonta' iz Češke, koja je akreditovana za pružanje specijalnih usluga u oblasti remedijacije zemljišta na zagađenim lokacijama", navodi Golićeva.

Ona ističe da su na osnovu obavljenih terenskih radova i laboratorijskih analiza sačinjeni stručni izvještaji o terenskim radovima, procjeni zagađenosti, te izvještaj o procjeni tehnologija za sanaciju lokacije zajedno sa listom prioritetnih aktivnosti za one lokacije gdje su identifikovani određeni rizici po ljudsko zdravlje i ekosistem.

Golićeva kaže da je kao sljedeći korak potrebno sačiniti projekat remedijacije i rekultivacije zemljišta na lokaciji "Incel" u skladu sa Pravilnikom o sadržaju projekata remedijacije i rekultivacije.

Procijenjeno je da je za izradu Projekta remedijacije potrebno izdvojiti 150.000 dolara, od kojih će 40.000 dolara biti izdvojeno putem navedenog projekta.

"Imajući u vidu značaj problematike za Banjaluku i Republiku Srpsku u cijelosti, kao i činjenicu da bi projekat remedijacije bio završni i posljednji dokument prije početka sanacije lokacije, neophodno je da se izdvoji 110.000 dolara od Vlade Srpske", naglasila je Golićeva.

Konstrukcija finansiranja je zamišljena tako da u njoj učestvuje Fond sa 160.000 KM, a preostali iznos da se sufinansira iz sredstava projekta "Ekološki prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama u industrijskom sektoru upravljanja otpadom" koji finansira Vlada Švedske.