FIRESPILL je projekt od velike važnosti za Hrvatsku službu za hitne slučajeve

Izgradnjom Regionalnog centra za obuku vatrogasnih operativnih snaga na Vučevici (SDŽ), Hrvatska služba za hitne slučajeve stat će uz bok najučinkovitijim službama te vrste u Europi i biti primjer dobre prakse na regionalnoj razini. Izgradnja i opremanje ovog centra sufinancira se bespovratnim sredstvima iz projekta FIRESPILL u okviru prekograničnog programa INTERREG Italija - Hrvatska. U tijeku je izgradnja 1. faze, odnosno u skladu s planiranom dinamikom grade se zgrade A i D te pristupne ceste čija vrijednost iznosi 35.944.999,10 milijuna kuna bez PDV-a (odnosno 44.931.248,88 s PDV-om).

 Prema riječima Joze Sarača, ravnatelja Javne ustanove RERAS.D. za Koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije i glavnog partnera projekta FIRESPILL, značaj ovog prekograničnog projekta koji uključuje 14 partnera s talijanske i hrvatske strane puno je širi. Posebno mjesto zauzimaju terenske akcije, ali će se raditi i na educiranju i osposobljavanju kadrova iz područja zaštite od elementarnih nepogoda i drugih nesreća.
“FiIRESPILL je projekt šireg značaja koji će hrvatsku službu za hitne slučajeve pozicionirati u sam europski vrh. Planira se nabavka vozila, opreme i telekomunikacijskih sustava stožera zapovjedništva, izgradnja centra za obuku za gašenje požara i raznih poligona kako bi se, u slučaju elementarnih nepogoda, minimizirala šteta u ljudstvu i imovini te osposobljavanje svih naših stručnjaka za pružanje kvalitetnog odgovora na sve izazove koji nas očekuju, rekao je Sarač.
Osim toga, centar u Vučevici imat će moderne simulacijske objekte, organizirane vježbe, seminare za usavršavanje (prekogranična razmjena znanja), pokazne vježbe spašavanja civila i dr. Centar za usavršavanje u vatrogastvu i civilnoj zaštiti imat će podružnicu, ured u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u Kuli Norinskoj, čija je svrha prevencija požara i drugih opasnosti u dolini Neretve i okolici. Ova dva centra u Hrvatskoj uspostavit će stalnu prekograničnu suradnju s Trening parkom Belvedere di Fabriano (regija Marche) u Italiji, koji će također unaprijediti svoju infrastrukturu iz ovog projekta.
Strateški projekt FIRESPILL provodi se u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska. Nositelj i vodeći partner projekta koji okuplja ukupno 14 partnerskih institucija i jedinica regionalne uprave iz Italije i Hrvatske je Javna ustanova RERAS.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.
Projekt ima za cilj povećati kapacitete hitnih službi za poboljšanje prekogranične učinkovitosti u suočavanju sa prirodnim katastrofama i katastrofama uzrokovanim ljudskim djelovanjem, smanjenjem izloženosti stanovništva opasnostima i povećanjem sigurnosti hrvatskog i talijanskog jadranskog bazena poboljšanjem mjera prevencije i upravljanja izvanrednim situacijama i instrumenti.
Unapređenje operativnih sposobnosti hitnih službi osigurat će se nabavom sigurnosne opreme, interventnih vozila na kopnu i moru, mobilnih jedinica za upravljanje i upravljanje, komunikacijskih sustava te uspostavom Regionalnog centra za obuku operativnih snaga Vatrogasne zajednice u Vučevici. Procijenjeni proračun projekta FIRESPILL iznosi preko 120 milijuna kuna, od čega se oko 65 milijuna kuna odnosi na aktivnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji, najviše na izgradnju i opremanje centra na Vučevici. Ukupno trajanje projekta je 33 mjeseca.