Finansijski paket za unapređenje osnovnog kapitala Banke Gruzije

Kako bi podržala ekonomski rast Gruzije i poboljšala otpornost finansijskog sektora, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pozajmila je 35 miliona američkih dolara Banci Gruzije. Švedska razvojna finansijska institucija (Swedfund) će osigurati dodatnih 15 miliona dolara, čime će ukupan iznos kredita iznositi 50 miliona dolara.
Finansijski paket se sastoji od sofisticiranih paralelnih zajmova dodatnog kapitala (AT1) usklađenog sa Bazelom III, za koje se očekuje da će biti uključeni u glavni kapital Banke Gruzije nakon isplate i potrebnog odobrenja Narodne banke Gruzije. Ovo je prvi put da EBRD osigurava takav instrument partnerskoj instituciji u ekonomijama u kojima posluje.
Zajam će optimizirati kapitalnu bazu Banke Gruzije i poboljšati njenu otpornost da podrži kontinuirani protok kredita u realnu ekonomiju.
Banka Gruzije se obavezuje da će izdvojiti iznos koji je ekvivalentan kapitalnom zajmu AT1 (50 miliona američkih dolara) za zelene investicije koje ispunjavaju EBRD-ove kriterije podobnosti za tranziciju ka zelenoj ekonomiji. Kao regionalni lider u finansiranju klimatskih promjena, EBRD će osigurati grant za program tehničke saradnje za podršku Banke Gruzije u njenim inicijativama za finansiranje zelene ekonomije.
Bank Gruzije je jedna od najvećih, sistemski najvažnijih univerzalnih banaka u Gruziji, sa rekordom snažnog i stabilnog prinosa. Uspješan odnos EBRD-a sa svojom partnerskom finansijskom institucijom traje više od dvije decenije. Još 2006. godine Banka Gruzije je bila prva gruzijska banka koja je izlistana na Londonskoj berzi.
EBRD je do sada u Gruziju uložio skoro 4,8 milijardi eura kroz 269 projekata, od kojih je 80 posto u privatnom sektoru. Ključne oblasti ulaganja Banke uključuju finansijski sektor, održivu infrastrukturu i mala i srednja preduzeća (MSP).