Evropska unija: Za podršku projektima iz kulture na Zapadnom Balkanu osam miliona eura

Evropska unija je pokrenula novu inicijativu pod nazivom “Kultura i kreativnost za zapadni Balkan (CC4WBs)” koja će promovirati mirne odnose i društveno-ekonomski razvoj. Projekat će u zemljama Zapadnog Balkana implementirati UNESCO, British Council i Italijanska agencija za razvojnu saradnju.

Marija Gabrijel, evropska komesarka za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, rekla je „Drago mi je da smo zajedno sa kolegom komesarom Várhelyijem mogli pokrenuti tako ambicioznu akciju od osam miliona eura za podršku kulturnim i kreativnim sektorima u zemljama Zapadnog Balkana. Uključivanje kulture može dovesti do višeg stepena međusobnog razumijevanja, mirne saradnje i stabilnosti, kao i do ekonomskih koristi, posebno u regionu koji je tako bogat kulturnim naslijeđem. Posvećena sam pomoći integraciji Zapadnog Balkana u svim oblastima svog portfelja i želim veliki uspjeh UNESCO-u i njegovim partnerima u implementaciji ove inicijative.”
Obrazovne i istraživačke institucije, studenti i medijski profesionalci iz nezavisnih medija i mreža, blogovi i drugi proizvođači kulturnih sadržaja bit će ključni za inicijativu.
Projekat imati za cilj da podstiče mobilnost umjetnika i kulturnih radnika, ojača zaštitu, upravljanje i promociju kulturnog naslijeđa,  podrži održivi rast kulturnih i kreativnih industrija. 
Projekat će pružiti finansijsku i tehničku pomoć i potaknuti javno-privatna partnerstva.
Kroz realizaciju projekta bit će uklljučeni partneri kao šti su javne instituije, kulturne i kreativne organizacije, preduzeća i individualni profesionalci, civilno društvo i grupe u zajednici te mladi, žene i ugrožene grupe.