Evropska unija doznačila 125 miliona eura makrofinansijske pomoći za Bosnu i Hercegovinu

U ime EU, Evropska komisija je danas doznačila 125 miliona eura makrofinansijske pomoći (MFA) Bosni i Hercegovini. Doznačena sredstva su dio paketa vanredne makrofinansijske pomoći u vrijednosti tri milijarde eura za deset partnera za proširenje i susjedstvo, s ciljem podrške u njihovom odgovoru na ekonomske efekte pandemije COVID-19. Makrofinansijska podrška osigurava se putem zajmova po izrazito povoljnim kamatama. Program je konkretna demonstracija solidarnosti EU-a s partnerima kako bi se odgovorilo na ekonomske posljedice pandemije COVID-19.

Paolo Gentiloni, komesar za ekonomiju, naglasio je: „Isplata sredstava u iznosu 125 miliona eura finansijske pomoći predstavlja važan čin solidarnosti sa građanima Bosne i Hercegovine, te značajan doprinos saniranju nekih društveno-ekonomskih posljedica koje je prouzrokovala pandemija COVID-19. Radujemo se saradnji sa nadležnim domaćim vlastima u narednim mjesecima u realizaciji potrebnih planskih aktivnosti za dalje jačanje makroekonomske stabilnosti BiH.“

Isplata ove prve rate uslijedila je nakon sporazuma i ratifikacije Memoranduma o razumijevanju između Komisije i Bosne i Hercegovine. Memorandum o razumijevanju utvrđuje posebne mjere politika koje će Bosna i Hercegovina provoditi na poboljšanju ekonomskog upravljanja, stabilnosti finansijskog sektora, transparentnosti i borbe protiv korupcije i boljeg funkcionisanja tržišta rada. Isplata druge i posljednje tranše u iznosu od 125 miliona eura ovisit će o realizaciji navedenih mjera politike. Realizacija tih mjera će zahtijevati blisku saradnju među nadležnim organima u Bosni i Hercegovini na svim nivoima vlasti.

Sa ovom isplatom, EU je uspješno završila pet od deset programa iz paketa makrofinansijske podrške za COVID-19 u vrijednosti od 3 milijarde eura, te isplatila prve tranše svim partnerima.

Komisija nastavlja blisko sarađivati sa svojim ostalim partnerima u okviru mikrofinansijske podrške na blagovremenoj provedbi dogovorenih programa politike.

Opće informacije

Makrofinansijska pomoć dio je šireg angažmana EU-a sa susjedima i partnerima za proširenje, zamišljena kao vanredni instrument za odgovor na krize. Dostupna je partnerima za proširenje i susjedima iz EU-a suočenim s ozbiljnim problemima u platnom bilansu. Pokazatelj je solidarnost EU-a s ovim partnerima i podrške učinkovitim politikama u vrijeme nezapamćene krize.

Komisija je predložila odluku o pružanju makrofinansijske pomoći za deset partnera za proširenje i susjedstvo u kontekstu pandemije COVID-19 dana 22. aprila 2020. godine, nakon čega je uslijedilo njeno usvajanje u Evropskom parlamentu i Vijeću 25. maja 2020. godine.

Pored makrofinansijske podrške, EU podržava partnere u susjedstvu i na Zapadnom Balkanu kroz niz drugih instrumenata, uključujući humanitarnu pomoć, budžetsku podršku, tematske programe, tehničku pomoć, mehanizme mješovitog finansiranja i garancija iz Evropskog fonda za održivi razvoj za podršku ulaganjima u sektorima koji su najviše pogođeni pandemijom koronavirusa.

Odnosi EU-a i Bosne i Hercegovine

Osim predviđenog zajma makrofinansijske podrške u iznosu od 250 miliona eura, EU je već odobrila 95 miliona eura bespovratnih sredstava Bosni i Hercegovini za podršku zemlji u borbi protiv pandemije COVID-19. Pored 13,7 miliona eura bespovratnih sredstava iz EU4Health za vakcine, EU je osigurala 7,76 miliona eura za rješavanje medicinskih potreba (više od 6 miliona komada lične zaštitne opreme, 66 respiratora, 75 EKG monitora, 20 prenosivih ultrazvučnih aparata i druge opreme). Za podršku socioekonomskom oporavku izdvojeno je 73,5 miliona eura.

Nastavak isporuke vakcina nabavljenih sredstvima EU-a također je konkretan znak solidarnosti EU. Sveukupno, Bosna i Hercegovina je također primila gotovo 1,3 miliona doza vakcina iz EU i njenih država članica. Bosna i Hercegovina je također pozvana da se pridruži sistemu digitalnih Covid potvrda EU-a.