11.02.2024.

Evropska unija donirala deset specijaliziranih vozila Graničnoj policiji BiH

Evropska unija donirala je danas Graničnoj policiji BiH deset specijaliziranih terenskih vozila u vrijednosti od preko 1 milion konvertibilnih maraka. Vozila, šest pick-up vozila, tri kombija i jedno vozilo za transport pasa, će se koristiti prvenstveno za obavljanje monitoring aktivnosti policijskih organa, te za podršku zajedničkim operativnim akcijama u područnim uredima.

U ime Ureda Evropske unije u BiH, ključeve novih vozila uručio je Karel Lizerot, šef Sekcije operacija za pravosuđe, unutarnje poslove i reformu javne uprave, a preuzeo ih je direktor Granične policije BiH Mirko Kuprešaković.

Migracije su izazov sa kojim se zajedno suočavaju EU i vlasti u BiH. Donacija ovih vozila dio je šire podrške Evropske unije Graničnoj policiji BiH kako bi pomogle u odgovoru na izazove vezane za migracije. Zajedno s vlastima u BiH, EU podržava pružanje adekvatne pomoći migrantima, tražiteljima azila i izbjeglicama, ali i borbu protiv neregularnih migracija i krijumčarenja“, rekao je Lizerot.

Nabavka vozila predstavlja samo jedan dio podrške Evropske unije Graničnoj policiji BiH u iznosu većem od 8 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su izdvojena za nabavku specijalizovanih vozila i opreme, obuku službenika granične policije, jačanje kapaciteta kroz finansiranje smještaja i hrane za policijske službenike, te plaćanje goriva za vozila koja koriste policijski službenici u redovnom obavljanju aktivnosti. 

Izražavam izrazitu zahvalnost Uredu Evropske unije u BiH na doniranim vozilima koja će značajno pomoći policijskim službenicima da unaprijede operativnu učinkovitost i mobilnost na terenu. Hvala na dugogodišnjoj i kontinuiranoj suradnji i potpori u jačanju kapaciteta Granične policije BiH, kako u vidu donirane specijalističke opreme, tako i u vidu obuka za pripadnike GPBiH. Nadam se i vjerujem da će se uspješna saradnja, na obostrano zadovoljstvo, nastaviti i u idućem razdoblju“, rekao je Kuprešaković.

Sredstva su osigurana kroz projekat „Individualne mjere za jačanje kapaciteta za upravljanje migracijskim tokovima u BiH“ kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA).

U sklopu ovog projekta, Evropska unija nastavlja pružati značajnu podršku kroz nabavku opreme, izgradnju kapaciteta i pružanje stručne pomoći Ministarstvu sigurnosti, Službi za poslove sa strancima, Graničnoj policiji i Sektoru za azil, Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH te drugim institucijama i agencijama nadležnim za ovaj sektor.