Europski instrument mirovne pomoći: Vijeće donijelo mjeru pomoći za potporu Balkanskim medicinskim snagama

Vijeće je u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći donijelo mjeru pomoći vrijednu 6 milijuna eura namijenjenu Balkanskim medicinskim snagama.

Tom će se mjerom poduprijeti izgradnja kapaciteta Balkanskih medicinskih snaga nabavom opreme i materijala potrebnih medicinskim jedinicama oružanih snaga Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, koje sudjeluju u Balkanskim medicinskim snagama. Cilj je mjere ojačati vojno-medicinske kapacitete u toj regiji i pružanje civilne pomoći, te u konačnici doprinijeti regionalnoj suradnji i koheziji.

Kako bi se taj cilj ostvario, mjerom pomoći financirat će se sredstva za mobilnost, komponente za poljske bolnice na razini „Role 2”laboratorijska oprema i potrepštineoprema informacijske tehnologije i oprema za komunikaciju.

Navedenu pomoć u ime Balkanskih medicinskih snaga zatražila je Republika Sjeverna Makedonija u travnju 2022.

Osnovne informacije i sljedeći koraci

Europski instrument mirovne pomoći uspostavljen je 2021. kako bi se partnerima diljem svijeta pružila potpora u području vojske i obrane, a krajnji mu je cilj sprečavanje sukoba, očuvanje mira i jačanje međunarodne sigurnosti i stabilnosti.

Balkanske medicinske snage osnovane su kao regionalna inicijativa koja okuplja šest zemalja sudionica – Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Sloveniju i Srbiju – s ciljem pružanja brze i djelotvorne pomoći zemljama ili regijama pogođenima katastrofom upotrebom već postojećih vojnih medicinskih kapaciteta zemalja sudionica. Svaka od šest zemalja sudionica na rotirajućoj osnovi preuzima ulogu „vodeće države” na razdoblje od dvije godine. Sjeverna Makedonija tu ulogu obnaša od lipnja 2020. do lipnja 2022.