EU4Climate projekt podržava implementaciju Pariskog sporazuma u Armeniji, Azerbejdžanu, Bjelorusiji, Gruziji, Republici Moldaviji i Ukrajini

Inicijativa EU4Climate predstavila je studiju „Priprema i implementacija NDC-a u zemljama Istočnog partnerstva” o nacionalnim planovima Armenije, Azerbejdžana, Bjelorusije, Gruzije, Moldavije i Ukrajine za ostvarenje ciljeva Pariskom sporazumu. Studija ilustruje napredak šest zemalja Istočnog partnerstva u ublažavanju klimatskih promjena i prilagođavanju njihovim efektima uvođenjem klimatski osjetljivih politika i smanjenjem emisija stakleničkih plinova. Sve zemlje Istočnog partnerstva su ranjive na efekte klimatskih promjena, zbog češćih ekstremnih vremenskih pojava, što značajno povećava važnost smanjenja emisija i pripreme za njihove štetne efekte.

Prema Pariškom sporazumu, zemlje su se složile da razviju klimatske planove – poznata kao 'Nacionalno određeni doprinosi' ili 'NDC' - koja će zajedno pomoći u borbi protiv globalnog zagrijavanja. Pariški sporazum ,također, poziva zemlje da revidiraju i ojačaju svoje NDC svakih pet godina, jer se moraju poduzeti hitni koraci da se preokrenu trenutni neodrživi trendovi, što dovodi do velikih očekivanja od vlada da se obavežu na ambiciozna obećanja koja nikoga ne ostavljaju za sobom.

EU4Climate je pomogao Armeniji, Bjelorusiji, Moldaviji i Azerbejdžanu u pripremi svojih ažuriranih NDC-a kako bi demonstrirali povećane klimatske ambicije i postavili svoj pristup ponovnom promišljanju obrazaca ekonomskog razvoja, ubrzavajući akcije prema tranziciji na održiviju, otporniju i niskougljičnu ekonomiju. U Gruziji i Ukrajini, EU4Climate projekat je pomogao u podizanju svijesti i objavljivanju revidiranih NDC ciljeva. Dalja podrška će biti pružena zemljama Istočnog

partnerstva u izradi mapa puta za implementaciju NDC i finansijskih planova.

„EU je na čelu međunarodnih napora u borbi protiv klimatskih promjena i na tome blisko sarađujemo sa našim Istočnim partnerima. Uspješna i pravovremena implementacija nacionalno određenih doprinosa (NDC) za smanjenje emisija stakleničkih plinova je goruća tema. To zahtijeva značajne i trajne napore kako bismo osigurali da svi ispunimo svoje obaveze da Evropa postane prvi klimatski neutralan kontinent. Inicijativa EU4Climate pomaže zemljama Istočnog partnerstva da usmjere klimatske promjene na nacionalnom i subnacionalnom nivou, na primjer, pomažući u uvođenju klimatskih politika u energetskom sektoru, koji je najveći izvor emisija stakleničkih plinova u regionu Istočnog partnerstva”, kaže Michaela Hauf, Tim lider za zeleno i povezanost, Generalni direktorat za susjedstvo i pregovore o proširenju.

 

՛՛Uz stalnu podršku Evropske komisije, EU4Climate pomaže zemljama Istočnog partnerstva u postavljanju novih ciljeva za smanjenje emisija, uključivanju širokog spektra učesnika u raspravu o ovim ciljevima i pripremi planova implementacije za nove NDC. Uprkos tekućim izazovima, uključujući pandemiju, zemlje Istočnog partnerstva rade na povećanju svojih ambicija u borbi protiv klimatskih promjena. EU4Climate, zajedno sa inicijativom UNDP-a Climate Promise, direktno je podržao ažuriranje NDC-a u četiri zemlje u regionu; i dalje pomaže u izgradnji kapaciteta i komuniciranju NDC ciljeva u još dvije zemlje. EU4Climate pomaže u razvoju ili ažuriranju četiri razvojne strategije niske emisije za regiju”, kaže Stanislav Kim, vođa tima, otpornost na klimu i katastrofe, UNDP Istanbul․

 

Studija NDC-a pokazuje da istočni partneri napreduju ka ciljevima Pariskog sporazuma. Sve zemlje Istočnog partnerstva (podnošenje NDC Azerbejdžana UNFCCC-u se očekuje do kraja 2021.) povećale su svoje ambicije u smanjenju emisija stakleničkih plinova do 2030. godine, u poređenju sa prethodnim NDC ciklusom. Armenija, Bjelorusija, Gruzija, Moldavija i Ukrajina povećale su ambiciju smanjenja emisija stakleničkih plinova do 25 posto, u poređenju sa prethodno podnesenim NDC-ovima, pored povećane ambicije za smanjenjem emisija, pokrivenost ažuriranih NDC-a je proširena kako bi pokrila ekonomiju kao cjelinu. U novim NDC-ima Armenije, Bjelorusije, Gruzije, Moldavije i Ukrajine, zemlje imaju ciljeve smanjenja koji se odnose na cijelu ekonomiju i imaju odjeljke o rodnoj ravnopravnosti, kao i komponente o prilagođavanju klimatskim promjenama. Ovo je značajan napredak u poređenju sa prethodnim ciklusom podnošenja NDC-a.

Sljedeći korak ka implementaciji novorazvijenih NDC-a je razvoj Strategije razvoja niskih emisija, koja pokriva vremenski okvir do 2050. godine. EU daje istaknut primjer postavljajući cilj da postane ugljično neutralna do ovog datuma. Ukrajina je bila prva zemlja u regionu koja se obavezala na neutralnost ugljika – obećanje da će postati ugljično neutralna do 2060. uključeno je u ažurirani NDC. EU4Climate trenutno pruža podršku regionu u definiranju ciljeva do sredine stoljeća za smanjenje emisija, strategije do sredine stoljeća se trenutno razvijaju uz pomoć projekta za Armeniju, Azerbejdžan i Gruziju.

 

***

 

NDC studija je dopunjena studijama slučaja, koje pokazuju najbolje prakse i lekcije koje su naučile zemlje u regionu:

 

Arrmenija – Studija o označavanju budžeta za klimu – Među šest zemalja Istočnog partnerstva, Armenija je bila domaćin prve pilot studije o budžetiranju i praćenju rashoda za klimatsko finansiranje. Studija slučaja procjenjuje prevođenje politike klimatskih promjena u programe i ciljeve, efikasnost institucija u formuliranju i implementaciji klimatskih odgovora, budžet dodijeljen za rješavanje klimatskih promjena i moguće poboljšanje šeme finansiranja za bolju integraciju klimatskih promjena.

 

Gruzija – NDC kampanja za podizanje svijesti – Studija slučaja ilustruje glavne aspekte onoga što gruzijsko stanovništvo misli o klimatskim promjenama. Dokument pruža detalje o nacionalnom istraživanju javnog mnijenja koje je provedeno radi istraživanja znanja i ponašanja u vezi sa klimom u Gruziji i otkrilo je da je gruzijsko stanovništvo dobro osviješteno o globalnoj prijetnji koju predstavljaju klimatske promjene.

 

Moldavija – Uključivanje klimatskih politika u sektor upravljanja otpadom – Dokument se odnosi na otpad koji čini oko 10 posto ukupnih nacionalnih direktnih emisija stakleničkih plinova u Moldaviji i gotovo polovinu emisija metana u Moldaviji. Studija daje uputstva u oblastima postojećeg zakonodavstva u upravljanju otpadom koje bi trebalo poboljšati kako bi se postigli ciljevi postavljeni u Moldavskoj Strategiji razvoja niskih emisija.

 

Ukrajina – Integracija klimatskih politika u transportni sektor, mikromobilnost – U Ukrajini sektor transporta čini 16 posto nacionalnih emisija stakleničkih plinova, tako da je razvoj atraktivnih i ekološki

prihvatljivih alternativa drumskom transportu, kao što je korištenje lakih vozila prilagođenih za putovanje jedne osobe – mikromobilnost je jedan od ciljeva ukrajinskog NDC-a. Studija pokazuje kako se najbolje međunarodne prakse analiziraju i mogu usvojiti u Ukrajini gdje mikromobilnost već zauzima uporište.

 

Inicijativu EU4Climate finansira Evropska unija, a provodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj. Podržava zemlje u implementaciji Pariskog sporazuma o klimi i poboljšanju klimatskih politika i zakonodavstva. Njegova ambicija je ograničiti klimatske efekte i učiniti građane otpornijima na njih. To će pomoći zemljama Istočnog partnerstva da integriraju niske emisije i ciljeve klimatske otpornosti u razvojne politike i planove, da poboljšaju i konsoliduju klimatske politike i usklađivanje zakonodavstva.