EU podržava snabdijevanje vodom Bihaća

Evropska unija je donirala posebno vozilo sa cisternom za vodu kako bi pružila svježu vodu područjima u potrebi na području Bihaća u Bosni i Hercegovini. Ova podrška je posebno važna u ljetnim mjesecima, zbog visokih temperatura i smanjenene dostupnosti vode kako za lokalno stanovništvo, tako i za migrante smještene u privremenim prihvatnim centrima. Donirano vozilo s cisternom za vodu vrijedno je više 271.500 KM (138.000 eura).

U kontekstu povećanog priliva izbjeglica i migranata, Evropska unija podržava Bosnu i Hercegovinu u upravljanju granicama i migracijama od 2018. Zahvaljujući pomoći EU, privremeni prihvatni centri pružaju osnovni smještaj, hranu i vodu, sanitaciju i higijenu, odjeću i savjetodavne usluge, kao i pristup obrazovanju i zdravstvenim uslugama za migrante koji borave u BiH. Sredstvima EU omogućena je kupovinu opreme i stručna tehničkapomoć institucijama i agencijama, uključujući Ministarstvo sigurnosti, Službu za poslove sa strancima i Graničnu policiju, kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

 

Projekt Podrška EU migracijama i upravljanju granicama u Bosni i Hercegovini finansira se kroz Posebnu mjeru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), a provodi ga Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u partnerstvu sa Visokim povjerenikom Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) , UNICEF, Populacijski fond Ujedinjenih nacija i Dansko vijeće za izbjeglice.