EU odobrila 14,2 milijardi eura za zemlje na putu ka članstvu

Države članice Evropske Unije su danas dale konačno zeleno svjetlo za gotovo 14,2 milijarde eura pretpristupne finansijske pomoći za period 2021–2027 u korist Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Islanda, Kosova, Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije, Republike Srbije i Republike Turske.

Kako navodi Vijeće EU, ova podrška pomoći će korisnicima u provođenju reformi s obzirom na buduće članstvo u Uniji. Korisnici će biti podržani u provođenju neophodnih političkih, institucionalnih, pravnih, administrativnih, društvenih i ekonomskih reformi kako bi se uskladili s vrijednostima Unije i kako bi se postupno uskladili s pravilima, standardima, politikama i praksama Unije.

Vijeće navodi da će pomoć u okviru IPA III biti bazirana i na pristupu zasnovanom na učinku i na principu poštene raspodjele, što znači da će se pomoć razlikovati po obimu i intenzitetu prema učinku korisnika.

“Posebna pažnja će se posvetiti naporima uloženim u temeljna reformska područja (vladavina prava i osnovna prava, demokratske institucije i reforma javne uprave, kao i ekonomski razvoj i konkurentnost). Istodobno će se primijeniti načelo pravičnog udjela kako bi se osiguralo da opseg i intenzitet financiranja uzimaju u obzir ne samo performanse korisnika već i njihove potrebe i kapacitete kako bi se izbjegao nesrazmjerno nizak nivo pomoći u usporedbi s drugima i kako bi osigurali napredak svih korisnika,” stoji u saopštenju.

Također je predviđeno da obim i intenzitet pomoći mogu biti izmjenjeni u slučaju značajne regresije ili stalnog nedostatka napretka korisnika u temeljnim reformskim oblastima, te bi se u takvim slučajevima sredstva mogla “proporcionalno smanjiti i preusmjeriti bez ugrožavanja podrške poboljšanju osnovnih prava, demokratije i vladavine prava, uključujući podršku civilnom društvu.”