EU nastavlja podršku provedbi reforme transportnog povezivanja na Zapadnom Balkanu

Dana 27. maja 2022. godine održan je zajednički virtuelni događaj u organizaciji Tehničke pomoći povezivanju na Zapadnom Balkanu koju finansira EU - CONNECTA i Stalnog sekretarijata Transportne zajednice kako bi se predstavili ciljevi, strateški pristup i očekivani rezultati potprojekata.
Događaj je okupio predstavnike zemalja Zapadnog Balkana, Delegacije EU i međunarodnih finansijskih institucija. Evropska unija ostaje posvećena pružanju pomoći partnerima sa Zapadnog Balkana u razvoju sigurnijih, efikasnijih, interoperabilnih, održivih i klimatskih otpornih transportnih sistema.
Kako bi se pozabavila glavnim inicijativama EU-Zapadni Balkan za implementaciju mjera reforme povezanosti u sektoru transporta, CONNECTA je nedavno započela tri regionalna podprojekta:
- Tehnička pomoć za implementaciju pametne i održive mobilnosti na Zapadnom Balkanu;
- Tehnička pomoć za izradu tehničke dokumentacije za modernizaciju i unapređenje infrastrukturnih kapaciteta odabranih putnih graničnih prelaza (GP) na proširenoj TEN-T mreži na Zapadnom Balkanu; i
- - Tehnička pomoć za pripremu nacionalne ITS strategije za Bosnu i Hercegovinu, Kosovo* (svi načini), Albaniju (željeznički i pomorski) i Crnu Goru (željeznica) i raspoređivanje centara za upravljanje drumskim saobraćajem u Bosni i Hercegovini i na Kosovu.
 
Tehnička pomoć povezivanju na Zapadnom Balkanu (CONNECTA) je ugovor o tehničkoj pomoći koji finansira EU čiji je opšti cilj da pomogne u razvoju i završetku osnovnih transportnih i energetskih mreža u regionu Zapadnog Balkana i da podrži Digitalnu agendu za Zapadni Balkan u skladu sa strategijom Zapadnog Balkana. Više o CONNECTA zadacima.