EU jača podršku za ubrzanje vakcinacije u regiji Istočnog partnerstva

Kao dio napora Europske unije da podrži cijepljenje u partnerskim zemljama, Evropska komisija je povećala paket pomoći za primjenu sigurnih i efikasnih cjepiva protiv COVID-19 u zemljama Istočnog partnerstva sa 40 na 75 miliona eura.

Kao dio napora Europske unije da podrži cijepljenje u partnerskim zemljama, Evropska komisija je povećala paket pomoći za primjenu sigurnih i efikasnih cjepiva protiv COVID-19 u zemljama Istočnog partnerstva sa 40 na 75 miliona eura. Sredstva su namijenjena i ubrzanju kampanje vakcinacije u šest zemalja Istočnog partnerstva: Armenij, Azerbejdžanu, Bjelorusiji, Gruziji, Republici Moldaviji i Ukrajini.

Novim paketom pomoći od 35 miliona eura EU nastoji značajno povećati pristup vakcinama u regiji Istočnog partnerstva usred globalne nestašice vakcina, olakšavajući razmjenu cjepiva državama članicama EU i nadoknađujući troškove. Ova pomoć nadopunjuje podršku EU inicijativi COVAX, svjetskom projektu za osiguranje poštenog i univerzalnog pristupa cjepivima protiv COVID-19, te radi na pravednoj i transparentnoj distribuciji vakcina po zemljama Istočnog partnerstva.

To je dodatak prvom paketu podrške vrijednom 40 miliona eura, koji je pokrenut u februaru kako bi se odmah ojačala lokalna spremnost za sigurnu i efikasnu vakcinaciju stanovništva, u partnerstvu sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Podrška EU uključivala je obuku zdravstvenih menadžera i medicinskog osoblja uključenih u kampanju cijepljenja, ključnu logističku podršku za isporuku i rukovanje vakcinama i zalihama, podatke o cijepljenju i nadzor sigurnosti, komunikaciju i angažman zajednice, kao i podršku razvoju digitalnog COVID certifikata.

Komesar za susjedstvo i proširenje Olivér Várhelyi rekao je: „Razorna pandemija COVID-19 dovela je do neviđenog pritiska na ljude, zdravstvene sisteme i ekonomije širom svijeta. Istočno partnerstvo, nažalost, nije izuzetak. EU je odlučna podržati naše istočne susjede u ubrzanju cijepljenja jer će to biti odlučujuće za okončanje pandemije i pokretanje društveno-ekonomskog oporavka regije. Brinemo o našim partnerima. ”

Nedavno usvojeni program dio je globalnog odgovora Team Europe na COVID-19 i nadograđuje se na zajedničke napore sa državama članicama i dosadašnju suradnju EU sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Nadalje se nadovezuje na prvu regionalnu akciju za rješavanje pandemije COVID-19 u Istočnom partnerstvu prošle godine kada su EU i SZO udružile snage i pokrenule inicijativu Solidarnost za zdravlje u iznosu 35 miliona eura u Istočnom partnerstvu. Akcija je osigurala značajnu medicinsku opremu u cijeloj regiji, uključujući više od 11 miliona predmeta lične zaštitne opreme, 12.000 laboratorijskih kompleta, preko 1.500 ventilatora, koncentratora kisika i pulsnih oksimetara i preko 20.000 kompleta za PCR testiranje.

Novousvojeni paket podržavat će efikasno raspoređivanje vakcina koje su zemlje partneri primili direktno putem EU mehanizma za razmjenu cjepiva, a posredno putem COVAX-a i direktne nabavke od proizvođača vakcina protiv COVID-19.

 

Tim Europe je jedan od vodećih doprinosa COVAX -u sa blizu 3 milijarde eura za COVAX Facility, koji ostaje ključno globalno sredstvo za osiguravanje poštenog i ravnopravnog pristupa ovim cjepivima i pruža međunarodnu solidarnost u vakcinama.

 

Kako bi upotpunio napore COVAX -a, tim Europe namjerava donirati najmanje 200 miliona doza zemljama partnerima do kraja godine. Očekuje se da će se većina isporučiti putem COVAX -a.