Elektronički obrazac dnevnika gradilišta u ponudi Ministarstva kao nova e-usluga

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske razvilo je novu e-uslugu, aplikaciju dnevnika gradilišta u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, priopćeno je iz Ministarstva.

Razvoj cijelog modula financiran je sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ukupni trošak projekta iznosio je 4,85 milijuna kuna (647.000 eura), a 85 posto ovih troškova pokrio je Europski fond za regionalni razvoj D+Fond.

Aplikacija omogućuje ovlaštenim osobama poput onih koji su zaduženi za gradilišta, kao i investitorima, da steknu uvid u sve građevinske projekte i procese na gradilištu, uključujući sve događaje i aktivnosti koje mogu utjecati na napredak.

Ministarstvo kaže da će nova e-usluga olakšati provedbu investicijskih projekata.