EIB povećavala finansiranje na rekordnih 95 milijardi eura u 2021.

Drugu godinu zaredom, Evropska investicijska banka se fokusirala na borbu protiv krize COVID-19, istovremeno povećavajući svoje finansiranje za zelene projekte. Grupa Evropske investicione banke (EIB Group) radila je sa partnerima u Evropi i širom svijeta kako bi osigurala rekordnih 95 milijardi eura u finansiranju, što je povećanje od 23 posto u odnosu na 2020. (77 milijardi eura). Evropska investiciona banka (EIB) osigurala je više od 65 milijardi eura kredita, dok je Evropski investicioni fond (EIF) osigurao nešto više od 30 milijardi eura garancija i kapitala.

 

Finansiranje je dostiglo najviši nivo u 63-godišnjoj istoriji EIB-a, uglavnom zahvaljujući dodatnim resursima osiguranim od strane Evropskog garantnog fonda (EGF) od 24,4 milijarde eura, koji je osnovan 2020. godine uz podršku 22 države članice EU za pomoć evropskoj ekonomiji (i u određena mala i srednja preduzeća i srednje kapitalne kompanije) bave se ekonomskim uticajem pandemije COVID-19.

 

Porast obima finansiranja pokazuje ključnu ulogu koju je EIB Grupa igrala u masovnom odgovoru Evropske unije na pandemiju. Zajmovi, garancije i drugi finansijski instrumenti Grupe EIB upotpunili su nacionalne programe otpornosti, podržali lokalne vlasti i omogućili pristupačno finansiranje javnim i privatnim kompanijama. Od zdravstvene zaštite do malih preduzeća, sektori koji su najviše pogođeni pandemijom imali su koristi od podrške EIB-a.

Istovremeno, EIB grupa je intenzivirala ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, implementirajući Mapu puta za klimatske banke 2021-2025 koju je odobrio Upravni odbor u novembru 2020. godine, sa rekordnih 20,7 milijardi eura. EIB je usvojila nove ciljeve za kreditiranje za podršku

kohezionim politikama EU, izdvajajući više sredstava za projekte u evropskoj tranziciji i manje razvijenim regijama, gdje bi zelena i digitalna tranzicija mogla biti teža.

 

Izvan Evropske unije, EIB je nastavila raditi sa partnerima iz EU u naporima Tima za Evropu. Kako bi podržala politike Evropske unije na globalnom nivou, EIB je stvorila novu podružnicu posvećenu međunarodnim partnerstvima i finansiranju razvoja, EIB Global. EIB Global će početi sa radom ovog mjeseca.

Predsjednik EIB-a Werner Hoyer, govoreći na godišnjoj konferenciji za novinare EIB Grupe 27. januara, rekao je: „U protekle dvije godine pokazali smo da su borba protiv pandemije, finansiranje oporavka i ulaganje u klimatske akcije ciljevi koji se međusobno podržavaju. Nema sigurnog svijeta bez pristupa zdravstvenoj zaštiti i vakcinama i bez odlučnog prelaska na ekonomski model zasnovan na inovativnim, klimatski prihvatljivim rješenjima. U 2021. naš rekordni obim finansiranja svjedočanstvo je impresivnih napora Evrope da vrati pandemiju i promovira zeleni oporavak u Evropi i šire. Stvaranjem novog ogranka, EIB Global, za naše poslovanje izvan Evropske unije, odlučni smo podržati zelenu i digitalnu tranziciju kroz evropska globalna partnerstva.”

 

Jačanje kreditiranja zdravstvenog sektora širom svijeta

 

Kao dio odgovora na COVID-19, EIB grupa je prošle godine povećala svoje finansiranje za sektor zdravstva i prirodnih nauka na skoro 5,5 milijardi eura. Više od milijardu eura od toga je bilo ulaganje EIF-a u fondove za zdravstvo i prirodne nauke. EIB je 2020. odobrila kredit od 100 miliona eura za BioNTech, njemačku kompaniju koja je razvila prvu vakcinu protiv COVID-19 u saradnji sa Pfizerom. U 2021. godini, EIB je nastavila podržavati istraživanje i proizvodnju vakcina, kao i dijagnostiku i liječenje COVID-19. EIB je također intenzivirala svoju

ulogu u COVAX inicijativi, koju je pokrenula Gavi alijansa kako bi donijela vakcine u zemlje u razvoju.

 

“Prije samo 10 dana, avion je sletio u Kigali, glavni grad Ruande, kako bi isporučio milijarditu dozu vakcine pod COVAX-om, koja je sada stigla u 144 zemlje svijeta. Evropa izvozi više vakcina nego bilo koja druga regija u svijetu. Također podržavamo izgradnju kapaciteta za proizvodnju vakcina u manje razvijenim regijama”, rekao je predsjednik EIB-a Hoyer.

 

Ukupno gledajući, više od 780 miliona ljudi širom svijeta imat će koristi od poboljšanih zdravstvenih usluga, uključujući vakcine protiv COVID-19, koje je omogućeno finansiranjem EIB-a. Oko 10 miliona ljudi imat će pristup sigurnijoj vodi za piće, dok će 3,8 miliona imati koristi od poboljšanih sanitarnih uslova.

 

Rekordno finansiranje za mala preduzeća, sa ključnom ulogom EIF-a

 

Gotovo polovina finansiranja Grupe EIB — 45 milijardi eura — otišla je za mala i srednja preduzeća (MSP) koja su teško pogođena pandemijom. EIB, banka EU, usmjerila je svoje finansiranje onima kojima je to bilo najpotrebnije — zdravim malim preduzećima čije je djelovanje kriza ozbiljno umanjila. EIB većinu svojih sredstava dodjeljuje malim i srednjim preduzećima putem zajmodavaca i drugih finansijskih posrednika, a EIB i EIF su značajno povećali svoju saradnju sa ovim partnerima tokom krize COVID-19. Finansiranjem iz EIB grupe koristilo je više od 430.000 malih i srednjih preduzeća u Evropi u prošloj godini širom svijeta, a zadržalo je više od 4,5 miliona radnih mjesta.

 

Evropski investicioni fond (EIF), podružnica EIB-a koja podržava visokotehnološke startapove i mala preduzeća širom Evrope, bio je ključan u postizanju ovih obima. U 2021. godini, EIF je povećao svoja posvećena finansiranja skoro tri puta na rekordnih 30,5 milijardi eura (sa 12,9 milijardi eura u 2020.). EIF dizajnira i razvija rizični kapital i

kapital za rast, garancije i mikrofinansijske inicijative. Kroz svoje aktivnosti, EIF njeguje ciljeve EU u podršci suprotstavljanju klimatskim promjenama, kao i podsticanju inovacija, istraživanja i razvoja, poduzetništva, rasta i zapošljavanja.

 

Evropski garantni fond pruža ključnu podršku u kriznim situacijama

 

Evropski garantni fond od 24,4 milijarde eura (EGF) osnovali su krajem 2020. Grupa EIB i 22 države članice kako bi pomogli kompanijama u Evropskoj uniji, posebno malim i srednjim preduzećima, da se oporave od krize povezane sa pandemijom. Aktivnost EGF-a dovela je do povećanja finansiranja EIF-a. EGF je brzo povećao operacije tokom 2021. Od decembra 2020., EIB grupa je odobrila 23,2 milijarde eura za finansiranje uz podršku Evropskog garantnog fonda, ili 401 pojedinačnu operaciju u sve 22 zemlje učesnice. Očekuje se da će dosadašnja ulaganja mobilizirati 174,4 milijarde eura.

 

„EGF se pokazao kao uspješna priča“, objasnio je predsjednik Hoyer. “Tokom 2021. godine fond je dobio zamah. Finansijski posrednici širom Evrope koristili su garancije fonda kako bi blagovremeno pružili spas malim preduzećima koja su se nosila sa problemima obrtnog kapitala i likvidnosti, ili nisu htela da odustanu od svojih investicionih planova.”

 

EIB Global: Novi partner za Team Europe

 

Izvan Evropske unije, EIB grupa je 2021. godine osigurala 8,1 milijardu eura finansiranja. EU banka je aktivna u više od 160 zemalja širom svijeta i ključni je partner Team Europe. Od 1958. godine, EIB je uložila više od 1,5 biliona eura u više od 14.400 projekata izvan Evropske unije. Finansirala je projekte u javnom i privatnom sektoru, mala preduzeća i velike firme.

U skladu sa ukupnom reformom globalnog prisustva i inicijativa Evropske unije, EIB je sada odlučila reformirati svoje aktivnosti izvan Evropske unije i uspostaviti podružnicu posvećenu međunarodnim partnerstvima i finansiranju razvoja. Ova podružnica će se zvati EIB Global.

 

EIB Global će objediniti sve resurse i ekspertizu EIB-a stečene izvan Evropske unije pod jasnom upravljačkom strukturom koja može dati jači, fokusiraniji doprinos projektima i inicijativama Team Europe. EIB Global će biti podržan od strane Savjetodavne grupe odbora, koja će biti uspostavljena u narednim mjesecima.

 

U novembru je EIB otvorio svoje prvo čvorište u Africi, u glavnom gradu Kenije Najrobiju. Planirano je više ureda, jer EIB jača svoje prisustvo u zemljama u razvoju.

 

„EIB Global je prirodna evolucija naše dugogodišnje posvećenosti izvan Evropske unije. Stvaranjem namjenske institucije moći ćemo se bolje fokusirati na projekte koji imaju snažan uticaj na lokalnom nivou, bilo povećanjem digitalizacije, promicanjem obnovljivih izvora energije ili izgradnjom kvalitetne infrastrukture koja pojačava prilagođavanje klimatskim promjenama. EIB Global kao dio Team Europe bit će instrument za uspostavljanje čvršćih partnerstava sa lokalnim institucijama i drugim multilateralnim razvojnim bankama”, rekao je predsjednik Hoyer.

 

Prekretnice na putu ka klimatskoj banci EU

 

Istovremeno, EIB se transformiše u klimatsku banku EU, u skladu sa Mapom puta EIB Grupe za klimatske banke 2021-2025 koju je usvojio Upravni odbor u novembru 2020. Udio investicija EIB-a koji je otišao u klimatske akcije i projekti ekološke održivosti porasli su na 43 posto

prošle godine (sa 40 posto u 2020.), uprkos krizi COVID-19, čime se EIB približio svom cilju od 50 posto.

 

Uzimajući u obzir operacije koje koriste vlastita sredstva EIB-a — bez mandata EGF-a koji je posebno usmjeren na mala i srednja poduzeća pogođena pandemijom — finansiranje klimatskih mjera EIB-a zapravo je poraslo na 51 posto.

 

EIB je dostigla još dvije prekretnice u svojoj Mapi puta za klimatsku banku. U oktobru, neposredno prije konferencije COP26 u Glazgovu, Upravni odbor je odobrio Plan prilagođavanja klimi EIB-a i Pariski okvir za usklađivanje partnera (PATH). Najveći dio klimatskih kredita EIB-a trenutno ide na ublažavanje klimatskih promjena. Planom adaptacije na klimu, EIB se obavezala da će utrostručiti udio svog ukupnog finansiranja klimatskih promjena namijenjenih adaptaciji sa pet na 15 posto. Uz PATH, EU banka se obavezala na pristup koji uzima u obzir planove klijenata za dekarbonizaciju. PATH pruža robustan alat koji pomaže kompanijama sa visokim emisijama da usvoje i implementiraju planove dekarbonizacije.

 

„Naš plan prilagođavanja klimi i parisko usklađivanje partnera ključni su elementi naše strategije. Povećanjem finansiranja prilagođavanja pomažemo u izgradnji otpornije infrastrukture širom svijeta, a posebno u regijama kojima je to najpotrebnije zbog izloženosti ekstremnim vremenskim prilikama. Usklađivanjem sa drugim ugovornim stranama ohrabrujemo kompanije da se dekarboniziraju, a to će ubrzati tranziciju u svijet sa manje ili nimalo emisija stakleničkih plinova”, rekao je predsjednik Hoyer.

 

Nove kohezione ambicije

 

Osiguravanje da niko ne bude zapostavljen je u srcu raison d’être banke EU, a EIB je snažno posvećena podršci ciljevima kohezione politike

Evropske unije. U posljednjih pet godina, EIB je obezbijedila 90,8 milijardi eura za projekte koji podržavaju koheziju. Samo u 2021. godini finansiranje kohezije iznosilo je 19,8 milijardi eura, što je ekvivalentno 41 posto potpisanog finansiranja u zemljama EU koje je podržano vlastitim sredstvima EIB-a.

 

U oktobru 2021., EIB je odobrila novi okvir za povećanje kreditiranja kohezionih regija u periodu 2021-2027. Preciznije:

 

EIB će imati za cilj da poveća svoje finansiranje za regije koje je Evropska komisija utvrdila kao manje razvijene ili u tranziciji na 45 posto godišnjih zajmova EU do 2025. godine.

EIB će do 2025. posvetiti 23 posto svojih godišnjih kredita EU manje razvijenim regijama (onima sa bruto domaćim proizvodom po glavi stanovnika manjim od 75 posto prosjeka EU).

Koheziona akcija EIB-a za 2021.-2027. će se fokusirati na 145 regija EU, 67 regija u tranziciji i 78 manje razvijenih regija.

 

Rekordno finansiranje za inovacije

 

Konačno, ali jednako važno, prošle godine je rekordnih 20,7 milijardi eura otišlo za podršku inovacijama, digitalnoj ekonomiji i ljudskom razvoju. Potrebne su nove tehnologije i rješenja za postizanje dvostruke tranzicije u zeleni i digitalni svijet.

 

Jedan primjer kako se finansiranje u inovacijama isplati je nedavna objava Northvolta krajem 2021. Nakon što je uspjela u razvoju litijum-jonske baterije, švedska kompanija je potpisala ugovore sa raznim evropskim proizvođačima automobila i najavila proizvodnju svojih prvih litijum-jonskih baterija, ćelija jonske baterije u gigafabrici Northvolt u sjevernoj Švedskoj. EIB je ponosni finansijer Northvolta i podržava snažnu, nezavisnu evropsku industriju baterija.