EBRD kreditira Grad Zagreb s 50 milijuna eura

ZAGREB - Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) kreditom u iznosu od 50 milijuna eura podupire Grad Zagreb te osigurava sredstva za potporu gradskim trgovačkim društvima koja su pružatelji ključnih komunalnih usluga.

Grad će sredstva iz EBRD-ovog kredita koristiti za potporu likvidnosti Zagrebačkog Holdinga d.o.o., društva odgovornog za usluge vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, gospodarenje otpadom, održavanje javnih površina i javnih cesta u Gradu, te Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. (ZET), koji pruža uslugu javnog prijevoza u Zagrebu i okolnim mjestima.

Osigurana sredstva podrška su Gradu i gradskim trgovačkim društvima u premošćivanju neravnoteža uzrokovanih COVID-19 krizom, kao i potresima koji su pogodili područje Zagreba tijekom 2020. godine i prouzročili ukupnu materijalnu štetu veću od 11 milijardi eura.

Direktorica EBRD-a za Hrvatsku, Victoria Zinchuk izjavila je: “Izuzetno nam je drago što kroz ovaj projekt možemo podržati Grad Zagreb u njegovom daljnjem oporavku. EBRD ima veliko iskustvo u financiranju komunalnih poduzeća, bilo kroz direktno financiranje projekata, ili kroz pružanje potpore za poboljšanja financijskog i organizacijskog upravljanja komunalnih poduzeća, te se nadamo nastavku suradnje s Gradom”.

Gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević dodao je: “Grad Zagreb pozdravlja ovu prijeko potrebnu financijsku potporu i nada se da će razviti sveobuhvatan program suradnje s EBRD-om. Ne samo da želimo razviti zeleniji, čišći Zagreb, nego također želimo reformirati komunalne tvrtke i računamo na potporu EBRD-a u tome”.

EBRD je i ranije ulagao u Grad Zagreb, pa je tako 2016. godine uložio 5,9 milijuna eura u domaćoj valuti u obveznice Zagrebačkog Holdinga za koje je u cijelosti jamčio Grad Zagreb. EBRD je značajan strani ulagač u Hrvatskoj te je do danas uloženo 4,2 milijarde eura. Aktivnosti EBRD-a pokrivaju sva područja gospodarstva, s posebnim naglaskom na ulaganja u sektor infrastrukture, energetski sektor, poljoprivredu, industriju, te malo poduzetništvo. Ulaganja EBRD-a prate i savjetodavne usluge s ciljem poboljšanja poslovnog okruženja