EBRD I E5P fond finansiraju nabavku „zelenih“ autobusa za Jerevan

Evropska banka za obnovu i razvoj EBRD dala je Armeniji državni kredit od 20 miliona eura za Yerevan CNG Bus za nabavku novih autobusa na komprimovani prirodni gas. Vozila će poboljšati uslugu za milion stanovnika grada povećanjem pouzdanosti, sigurnosti i efikasnosti javnog prevoza, uz istovremenu korist za životnu sredinu smanjenjem emisija CO2.

Zajam EBRD-a podržan je kapitalnim grantom od pet miliona eura koji će osigurati Partnerstvo za energetsku efikasnost i životnu sredinu Istočne Evrope (E5P), multidonatorski fond kojim upravlja EBRD. Evropska unija je najveći donator E5P fonda, dok je Švedska najveći bilateralni donator i inicijator fonda. Ostali donatori fonda E5P u Armeniji su Češka Republika, Danska, Finska, Njemačka, Litvanija, Norveška, Poljska, Slovačka Republika i EBRD Tajvanski fond za poslovno savjetovanje.

Projekat ima za cilj unapređenje mobilnosti javnog prevoza u Jerevanu i dio je EBRD-ovog Projekta zelenih gradova, programa koji podržava „zelene“ investicije u općinama i gradovima, dostupne u svim ekonomijama u koje EBRD ulaže. Novi niskopodni autobusi će primati putnike sa ograničenim kretanjem, uključujući starije osobe i osobe sa invaliditetom.

Jerevanska autobuska kompanija će imati dodatni benefit u vidu podrške tehničke saradnje sa EBRD za korporativni razvoj, podršku uvođenju novog sistema prodaje karata, angažiranje zainteresiranih strana uzimajući u obzir različite potrebe i sposobnosti putnika, kao i savjetovanje za unapređenje rodne ravnopravnosti i inkluzije kroz promoviranje sigurnosti za sve, a posebno za žene.

Dimitri Gvindadze, šef kancelarije EBRD-a u Jerevanu, rekao je: „Ovo je još jedan korak ka jačanju našeg angažmana sa gradom Jerevanom. Uvjereni smo da će novi autobusi biti dobro prihvaćeni u javnosti i da će poboljšati ekološke i sigurnosne standarde. To će povećati potražnju za javnim prevozom i olakšati njegovu ekspanziju. Naš prioritet je da poboljšamo živote građana Armenije i učinimo životnu sredinu „zelenijim“.

„EU je sretna što ulaže u pametnu mobilnost i održivi gradski transport kroz novu inicijativu „zelenih“ autobusa za Jerevan, kako bi pomogla u poboljšanju i modernizaciji autobuskog prevoza u glavnom gradu. Ova vodeća inicijativa daje jasan put za “zelena ulaganja” koja će biti realizirana kako bi se postigli naši zajednički klimatski ciljevi. Ne samo da će pomoći da se oblikuje transformacija transporta i da se više brine o životnoj sredini, već će omogućiti siguran, pouzdan i pristupačan prevoz putnicima sa ograničenim kretanjem”, rekla je ambasadorka EU u Armeniji Andrea Viktorin.

Evropski zeleni dogovor i inicijativa Team Europe jasno stavljaju do znanja da ekološki i klimatski izazovi zahtijevaju hitnu akciju od strane EU, država članica i partnerskih zemalja. EU i Jermenija već imaju značajne rezultate u finansijskoj podršci i povećanju ulaganja u povezivanje i zelenu transformaciju ekonomije. Multidonatorski fond E5P podstiče takva ulaganja u Armeniji. Potpisivanja ugovori o

realizaciji projekta između EBRD-E5P i Yerevan CNG Bus pokazao je konkretna aktivnost na evropskom, nacionalnom i lokalnom nivou.

 

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Armeniji. Od početka svog poslovanja u ovoj zemlji, EBRD je uložio više od 1,67 milijardi eura u 195 projekata u finansijskom, korporativnom, infrastrukturnom i energetskom sektoru, pri čemu je 91 posto ovih investicija u privatnom sektoru.