EBRD će pozajmiti Moldaviji 300 miliona eura za očuvanje energetske sigurnosti

EBRD će pozajmiti Moldaviji 300 miliona eura za jačanje svoje energetske sigurnosti kupovinom strateških rezervi gasa kako bi se dopunile one koje trenutno osigurava Rusija preko Ukrajine. Kredit je za dalje pozajmljivanje državnom trgovcu energentima JSC Energocom za nabavku gasa na čvorištima Evropske unije.
Zajam će finansirati do jedne petine planiranog uvoza gasa Moldavije za 2022. godinu, koji je podložan potencijalnom prekidu kao rezultat rata u Ukrajini. Trenutno sav ovaj uvoz dolazi od ruske kompanije Gazprom, prema ugovoru koji ističe 2026. godine.
Zajam, dat u okviru Bankinog okvira za otpornost i egzistenciju od dvije milijarde eura koji podržava Ukrajinu i susjedne pogođene zemlje, bit će podijeljen u dvije tranše. Hitna tranša od 200 miliona evra bit će iskorištena u slučaju prekida snabdijevanja, dok će dodatnih 100 miliona eura biti upotrebljeno za stvaranje strateške rezerve gasa koja će se skladištiti u Rumuniji ili Ukrajini kako bi se izbjegli sezonski skokovi cijena i poboljšala energetska sigurnost.
Cilj transakcije je da se osigura neometano snabdijevanje gasom u Moldaviji i da se zaštite osnovne potrebe i ekonomska sredstva za život 2,7 miliona Moldavaca i izbjeglica iz Ukrajine.
Cijene plina dostigle su rekordne vrijednosti u protekloj godini, što je dovelo do energetske krize koju je pogoršao rat.
Nedavni napredak u implementaciji trećeg energetskog paketa EU i puštanje u rad gasnog interkonektora između članice EU Rumunije i Moldavije 2021. godine, koji je finansirala EBRD, znači da Moldavija sada ima tehničke resurse za zamjenu usluga iz čvorišta EU u slučaju poremećaja u snabdijevanju.
“Ovi projekti EBRD-a daju spas za Moldaviju, kako pomažu u diversifikaciji izvora snabdijevanja, tako i omogućavajući zemlji da uveze 100 posto svojih energetskih potreba iz EU preko interkonektora ljeti i do 60 posto zimi”, rekao je Matteo Patrone, generalni direktor EBRD-a za istočnu Evropu i Kavkaz.
Moldavska vlada je ovlastila Energocom da nabavlja gas iz alternativnih izvora na spot tržištu putem tendera uglavnom na granicama EU i Ukrajine.
Ovo omogućava EBRD-u da direktno isplati zajam kvalifikovanim dobavljačima iz EU koje je izabrao Energocom i sa kojima se EBRD dogovorio u skladu sa pravilima nabavke EBRD-a. Transakcija je strukturirana kako bi se osigurala potpuna transparentnost i sljedivost zajma.
EBRD je 2019. godine pristao na raniju transakciju za pomoć Moldaviji sa gasom za hitne slučajeve, jer su tranzitni aranžmani bili u pregovorima i istekli su prije nego što je novi sporazum stupio na snagu.
EBRD je vodeći institucionalni investitor u Moldaviji i do danas je uložio više od 1,5 milijardi eura u zemlji kroz 154 projekta. Također je pružio savjetodavne usluge za više od 1.000 moldavskih firmi kako bi im pomogao da poboljšaju učinak i rast.

Fokus EBRD u Moldaviji je na stvaranju okruženja koje podržava aktivnosti privatnog sektora, promoviranju evropskih standarda u svim sektorima i regionalnoj integraciji, kako bi se domaći proizvođači približili njihovim tržištima, kao i na razvoju efikasnih i održivih javnih preduzeća koja imaju direktan uticaj na živote ljudi.