Dijelovi Koridora Vc koje finansira EBRD dobijaju dodatne grantove EU

Grantovi za finansiranje nadzora radova na pet dionica autoputa Ukupan iznos grantova EU za Koridor Vc dostigao je više od 220 miliona eura Koridor Vc za povezivanje Bosne i Hercegovine sa drugim evropskim transportnim pravcima

Evropska unija (EU) pojačava svoju podršku Koridoru Vc, ključnom projektu transportne infrastrukture u Bosni i Hercegovini, uz dodatna bespovratna sredstva u iznosu od 14,6 miliona eura.

 

Sredstva će se koristiti za finansiranje nadzora ugovora o radovima na pet dionica autoputa koji se finansiraju iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a finansiranje bespovratnih sredstava će nadoknaditi troškove nadzora koje su do sada imale dvije kompanije koje rukovode projektom izgradnje autoputeva u Bosni i Hercegovini.

 

Koridor Vc je panevropski transportni projekt koji povezuje kontinent. Dionica u Bosni i Hercegovini duga je 325 kilometara i povezivat će državu od sjevera prema jugu, povezujući jadransku luku Ploče u Hrvatskoj sa glavnim gradom Mađarske, Budimpeštom.

 

Autoput, koji će Bosnu i Hercegovinu približiti EU, sufinansira se iz kredita EBRD-a i Evropske investicione banke (EIB) i bespovratnih sredstava iz EU. Do sada je EBRD iz vlastitih sredstava osigurala kredite u vrijednosti od 850 miliona eura, dok su investicije i grantovi tehničke pomoći koje je odobrila EU iznosili više od 220 miliona eura.

 

Potpisivanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava danas su prisustvovali predstavnici EBRD -a, EU i javnih preduzeća autoputeva Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

 

Manuela Naessl, čelnica EBRD -a u Bosni i Hercegovini, rekla je: „Koridor Vc je ključni infrastrukturni projekt koji EBRD podržava u zemlji. Osim naših kredita, pružamo i podršku mobilizacijom bespovratnih sredstava iz EU -a i komercijalnih kreditora te podrškom izgradnji institucionalnih kapaciteta.”

 

Krassimir Nikolov, otpravnik poslova Delegacije EU u Bosni i Hercegovini, rekao je: „Sada kada Bosna i Hercegovina i ostatak Evrope kreću na put oporavka od krize COVID-19, nesmetan tok roba i ljudi potrebni su kao i uvijek. EU ulaže ukupno više od 225 miliona eura u transportni sektor u Bosni i Hercegovini kako bi poboljšala povezanost i regionalnu integraciju, a to će donijeti konkretne koristi u smislu ulaganja i radnih mjesta za njene građane. Veoma mi je drago što je danas potpisano pet sporazuma o tehničkoj pomoći - to nas približava korak do navedene ambicije vlasti Bosne i Hercegovine, da do 2028. godine završe Koridor Vc. ”

 

Elmedin Voloder, vršilac dužnosti direktora Javnih autoputeva Federacije Bosne i Hercegovine, rekao je: „Zahvalni smo EU na ogromnoj podršci u izgradnji moderne transportne infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Velike investicije u infrastrukturu, poput Koridora Vc, zahtijevaju velika ulaganja, a bespovratna sredstva EU -a ključna su za njihovu izvodljivost. ”

 

Dušan Topić, direktor Autoputeva Republike Srpske, rekao je: “Željeli bismo se zahvaliti i EU-u i EBRD-u na njihovoj kontinuiranoj, dobro strukturiranoj finansijskoj podršci, ali i na podršci koju pružaju našim institucijama, što pomaže jačanju sektora izgradnje i nadzora autoputeva u našoj zemlji. "

 

Sredstva granta osigurana su kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) koji podržava EU, a čiji je cilj poboljšati povezanost regije izgradnjom novih transportnih veza i nadogradnjom zastarjele transportne i ekološke infrastrukture. Drugi sufinansijeri Koridora Vc uključuju OPEC fond za međunarodni razvoj (OFID) i Kuvajtski fond.

 

Razvoj Koridora Vc strateški je prioritet Bosne i Hercegovine i očekuje se da će doprinijeti bržem ekonomskom i društvenom razvoju. Sa 148 mostova i 46 tunela, autocesta je trenutno najveći građevinski projekat u zemlji. Projekat doprinosi poboljšanju sigurnosti na putevima u zemlji uvođenjem savremenih standarda.