Čakovec: Podijeljeno 780 paketa humanitarne pomoći najpotrebitijim građanima

Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec nositelj je projekta „Humanitarni paket za Međimurje“, sufinanciranog sredstvima Europske unije u sklopu Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

Radi se o podjeli humanitarne pomoći najpotrebitijim građanima, a svi oni će primiti higijenske i prehrambene pakete u vrijednosti od 600 kuna po članu kućanstva. Na području cijele Međimurske županije biti će organizirano pet podjela prilikom kojih će se pripremiti 18904 paketa hrane i 4726 paketa higijene.

Prva podjela organizirana je u srijedu, 7. srpnja i na području Grada Čakovca. U samom gradu Čakovcu podijeljeno je 150 paketa u prostorijama Crvenog križa, dok je 630 paketa podijeljeno u dvorištu Obiteljskog centra u Kuršancu. U prvoj podijeli korisnici su primili pakete higijene, dok će sljedeća podjela, ona s paketima hrane, biti organizirana krajem srpnja ove godine.

Osim volontera Gradskog društva Crvenog križa Čakovec, u organizaciji podjele sudjelovali su i članovi Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata liječenih od PTSP-a Međimurske županije koji su redovito od velike pomoći u sličnim humanitarnim akcijama. (Grad Čakovec)