Bit će još. Koliko je finansijske pomoći Ukrajina dobila od svojih zapadnih partnera u prvom mjesecu rata?

Od 24. februara 2022. Ukrajina je dobila 3,221 milijardu dolara finansijske pomoći od zapadnih partnera. "Iznosi ne uključuju finansijsku pomoć, koja je direktno usmjerena na kupovinu oružja i druge vojne opreme", rekao je Vitalij Vavrisščuk, šef odjela za makroekonomska istraživanja Investment Capital Ukraine ICU Group.

Od ruske vojne invazije na Ukrajinu, ova zemlja je dobila više od 3,2 milijarde dolara finansijske pomoći od zapadnih partnera. U aprilu bi se ovaj iznos mogao udvostručiti.

Od 24. februara 2022. Ukrajina je dobila 3,221 milijardu dolara finansijske pomoći od zapadnih partnera. "Iznosi ne uključuju finansijsku pomoć, koja je direktno usmjerena na kupovinu oružja i druge vojne opreme", rekao je Vitalij Vavrisščuk, šef odjela za makroekonomska istraživanja Investment Capital Ukraine ICU Group.

Ovaj iznos uključuje kredite i grantove. Najveći udio je tranša od 1,4 milijarde dolara od Međunarodnog monetarnog fonda u okviru programa hitne podrške Instrumenta za brzo finansiranje. Narodna banka Ukrajine je primila 126 miliona dolara bespovratne međunarodne pomoći. Zajmovi Evropske investicione banke (EIB) i Svjetske banke već su primljeni, kao od Evropske unije (EU).

Osim toga, već je potvrđena pomoć u iznosu od 3,144 milijarde dolara, ali još nije pružena niti iskorištena, a ta sredstva će, prema Vavriščukovim riječima, biti dostupna sljedećeg mjeseca. Konkretno, radi se o zamjeni valute sa Bankom Poljske u protuvivrijednosti milijarde dolara, koja će se koristiti za dopunu rezervi NBU i garancije SAD-a na zajam od milijarde dolara od ukrajinske vlade. Također, bit će dostupna i finansijska pomoć od Vlade Japana, EU, Svjetske banke za isplatu stipendija i garancija Svjetske banke po kreditu Vlade Ukrajine (uz pomoć Holandije i Švedske).

“Velike sume se i dalje obećavaju od EBRD-a, EIB-a i Svjetske banke (ukupno više od 5,5 milijardi dolara), ali to su dugoročni projekti i malo je specifičnih informacija o njima”, rekao je Vitalij Vavriščuk.