31.01.2024.

Bilateralni donatori WBIF-a obećali 10,5 miliona eura u 2023

Bilateralni donatori Investicionog okvira za Zapadni Balkan obećali su 10,5 miliona eUra u 2023. godini, čime su njihovi ukupni doprinosi od 2009. godine dostigli više od 130 miliona eura. Bilateralni donatori su vitalni kamen temeljac WBIF-a. Oni doprinose finansijskim sredstvima za tehničku pomoć i investicione grantove, savjetuju u operacijama i aktivno učestvuju u upravljanju WBIF-om, kroz rotirajući sistem kopredsjedavanja za Strateške i Operativne odbore.
Bilateralni donatorski doprinosi Zajedničkom fondu WBIF-a u 2023. godini:
- Austrija milion eura
- Francuska 4,5 miliona eura
- Njemačka 1,5 miliona eura
- Mađarska 0,5 miliona eura
- Norveška 2,5 miliona eura
- Poljska pola miliona eura
Frode Overland Andersen, generalni direktor norveškog Ministarstva vanjskih poslova, koji predstavlja zajednicu bilateralnih donatora WBIF-a, izjavio je: „Kao bilateralni donatori WBIF-a, nastavit ćemo podržavati zemlje korisnice. Rješavanje društvenih potreba i poboljšanje kvaliteta javnih usluga – posebno na lokalnom nivou – važan je prioritet. Također ćemo nastaviti podržavati zelenu i digitalnu tranziciju. WBIF ima strukturu, razvijeno upravljanje i sredstva za implementaciju ove agende."
 Primjeri projekata koje podržava WBIF bilateralni donator:
- Unapređenje vodovodnog i kanalizacionog sistema Gradačca, Bosna i Hercegovina
- Osiguravanje novog smještaja za raseljene porodice u Bosni i Hercegovini