Bez Huaweia u startu razvoja 5G mreže u Indiji, bez Kine u razvoju kritične infrastrukture

Na listi pet kompanija koje su ušle u uži izbor za testiranje 5G u Indiji nema najkontroverznije i najnametljivije - kineskog Huaweia. Nakon što je godinama opsjedao i pritiskajući, povećavajućii zabrinutost za nacionalnu sigurnost Indije i dovodeći do nekoliko debata o tome treba li kineskim kompanijama biti dopušten pristup indijskom 5G, New Delhi se konačno pridružio Washingtonu, Londonu, Rimu, Canberri i većini EU kako bi njegove mreže bile sigurne i bez prijetećih upada. Drugim riječima, Komunističkoj partiji Kine (KPK) koja ima duboke veze sa Huaweijem i zbog koje je ova kompaniju protjerana iz nekoliko zemalja širom svijeta, neće biti dozvoljeno da njuška po Indiji.

U saopćenju Ministarstva komunikacija od 4. maja 2021. pominje se pet kompanija – švedski Ericsson, finska Nokia, južnokorejski Samsung i indijski C-DOT i Reliance JioInfocomm – kao proizvođači originalne opreme i dobavljači tehnologije na čijoj opremi će raditi indijski 5G. Oni će ponuditi svoju opremu i rješenja indijskim provajderima telekom usluga: Bharati Airtel, Reliance JioInfocomm, Vodafone i MTNL. Ispitivanja spektra će pokriti i urbana i ruralna područja tokom šest mjeseci.

To možda znači neznatno višu cijenu takve opreme u kratkom roku, budući da Huawei nudi najjeftiniju opremu na svijetu prema mjestu kupovine, iako njegovi troškovi vremenom rastu. Isključivanje Huaweija će zadržati kritičnu infrastrukturu Indije, telekom, u pouzdanim rukama i u sigurnoj zoni. S obzirom na hegemonističke aspiracije Kine i njen vidljiv geopolitički stav protiv Indije, uključujući ali ne ograničavajući se na podršku teroristima iz Pakistana ili njene vojne akcije u Galwanu, predaja takve kritične infrastrukture Pekingu bila bi samoubilačka.

Iako je naglašena zbog granice duge 3.488 km, ova opasnost nije ograničena samo na Indiju. Između nekoliko drugih stvari, koje utiču na svaku zemlju koja posluje sa Kinom, je njen nacionalni zakon o obavještajnoj službi iz juna 2017. Četiri člana (7, 9, 12 i 14) osiguravaju da su kineske firme i građani zakonom obavezni da podržavaju kineske obavještajne agencije, uz poticaje za takve doprinose – da djeluju kao njihovi agenti, podržavaju, pomažu i sarađuju sa njima. S obzirom na to da je 5G tehnologija izuzetno nametljiva, ovo efektivno predaje srce nacije – njenu komunikacijsku infrastrukturu – nemilosrdnoj Partiji koja niti ima moral niti se pridržava poretka zasnovanog na pravilima.

 

Ali Indija ima. A prema vladavini prava, nijedna zemlja ne može biti jednostrano isključena. Prošlogodišnji prijedlog Indije Svjetskoj trgovinskoj organizaciji — Osnovni zahtjevi za terminalnu opremu za prijenos — usvojen u junu 2020. i koji je na snazi od oktobra 2020. godine, nosi „sigurnost korisnika i sigurnost telekom mreže“, kao i „zaštitu zdravlja ljudi ili sigurnost” kao vitalne klauzule. Ovim obavještenjem, New Delhi je obavezao da telekom oprema bude testirana i certificirana od strane Telekom inženjerskog centra.

Ova regulatorna infrastruktura osigurava da se prestane svaka mogućnost upada kineskih dobavljača, posebno svjetskog lidera Huaweai i njegovog siromašnog rođaka ZTE, koji su dužni i usklađeni sa KPK. To ne znači da tehnologije drugih proizvođača, recimo Nokia ili Ericsson, nisu nametljive. Ali postoje i druge provere i ravnoteže, kao što je nezavisno pravosuđe kada se demokratije povezuju sa demokratijama – a ne s agresivnom autoritarnom KPK. Sada kada su sigurnosni regulatorni zahtjevi na snazi, Huawei ih neće moći — a kao što saopštenje implicira da ih nije mogao ispuniti.

Osim 5G tehnologija, pružatelji telekomunikacijskih usluga će se poticati da koriste 5Gi, tehnologiju koju zagovara Indija i koju su razvili IIT Madras centar izvrsnosti u bežičnoj tehnologiji i IIT Hyderabad. Ovu tehnologiju je odobrila Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU), agencija Ujedinjenih nacija za informacione i komunikacione tehnologije koja razvija tehničke standarde za telekomunikacijske mreže.

Sa ovim testiranjem koje je u toku, Indija čini još jedan korak ka bržoj mreži koja omogućava ključne aplikacije kao što su tele-medicina, tele-obrazovanje, proširena stvarnost, poljoprivreda zasnovana na bespilotnim letelicama, automobili koji se sami voze i slično. Sa brzinama koje su 10 puta veće od 4G, tri puta većom efikasnošću spektra i „ultra niskim kašnjenjem“ kako bi se omogućila Industrija 4.0, postat će moguć veliki broj sektora, od poljoprivrede i pametnih gradova do upravljanja prometom i interneta stvari.

Rizik imenovanja određenog dobavljača nosi stvarnu mogućnost da se zaključate u tu tehnologiju radi proširenja kapaciteta ili nadogradnje. Sa svoje strane, Indija traži, ono što Rajeev Chandrasekhar opisuje, kao nevlasničku tehnološku arhitekturu. Ovaj zahtjev isključuje Huawei: „Svijet je shvatio važnost pouzdanih mreža koje njihova preduzeća i korisnici koriste za pristup internetu. DoT i MeiTY moraju raditi na proširenju trenutnih programa i podržavanju/ohrabrivanju/omogućavanju sveobuhvatne srednjoročne i dugoročne tehnološke strategije – koja podstiče domaće tehnologije, otvoreni izvor, interoperabilne platforme kao što je OpenRAN – sve usmjereno na stvaranje stvarnih

tehnoloških sposobnosti u Indiji I zaštititi od dominacije vlasničkih tehnologija/platformi u indijskom pristupu Internetu ili osnovnim mrežama.”

Ova tehnička tačka se uklapa u geopolitičke zahtjeve i podržava ih. Kako tvrde Samir Saran i Akhil Deo, Indija ne smije doprinijeti digitalnom i ekonomskom usponu iste sile koja joj šteti: „Kina će nastaviti prikupljati informacije o Indijcima. Više zabrinjava podmukla sposobnost Komunističke partije Kine (CPC) da se miješa u političke i društvene sfere Indije ili utiče na njih. Tokom sukoba s Doklamom, sigurnosni establišment je otkrio da UC Browser u kineskom vlasništvu filtrira određene vijesti o Android uređajima u Indiji kako bi oblikovao percepciju i ishode – klasični informacioni rat u digitalnom dobu. Nedavno smo vidjeli sadržaj koji je kritičan prema Kini uklonjen na jednoj od zabranjenih aplikacija i moderiranje drugih incidenata i slika.”

Ovom akcijom politike testiranja 5G, nadamo se, KPK i svi njeni komercijalni dijelovi neće dobiti pristup kritičnoj infrastrukturi Indije. Ranije je Nitin Gadkari već zabranio kineskim firmama da se nadmeću za projekte autoputeva u Indiji. Ostali sektori kritične infrastrukture kao što su fizički (luke, energija, željeznice); virtuelni (informaciona tehnologija, internet, širokopojasni); sistemski (bankarstvo, finansije); i druge oblasti (svemir, nuklearna energija, javno zdravstvo) sada moraju pratiti i zabraniti ulazak kineskih firmi.

Dok hvalimo vladu, zadržavamo svoj skepticizam i nadamo se da u budućnosti neće biti zaokreta, diplomatskog davanja i uzimanja, preokreta politike kroz drugu listu... nema pregovora o pitanju bez Huaweija. Nacionalna sigurnost Indije i sprečavanje upada Pekinga u indijske telekomunikacije, posebno i kritičnu infrastrukturu, općenito, je najvažniji i nešto što vlada, bez obzira na njenu strukturu, ideologiju ili politiku, mora osigurati. Huawei je van – i mora ostati van.