BERZH rrit mbështetjen për turizmin dhe agrobiznesin në Shqipëri

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), OTP Bank Albania dhe Fondi për Mbështetjen e Agrobiznesit dhe Turizmit në Shqipëri po rritin mbështetjen e tyre për kompanitë në sektorët e agrobiznesit dhe turizmit të vendit.

Së bashku me qeverinë e Shqipërisë dhe Bashkimin Evropian (BE), BERZH po jep deri në 7.11 milionë euro kredi për firmat e pranueshme në sektorin e agrobiznesit dhe turizmit, të ndarë në rrezik me bankën e saj partnere, OTP Bank Albania. Fondet do të sigurohen nëpërmjet Ndihmës së Mbështetjes së Agrobiznesit dhe Turizmit në Shqipëri (AATSF), një kuadër që synon përmirësimin e aksesit në financa për bizneset e vogla dhe të mesme.

 

Lehtësia përfshin gjithashtu një nxitje investimi prej 10 për qind për nën-huamarrësit në sektorët e agrobiznesit dhe turizmit, të financuar nga qeveria e Shqipërisë dhe BE, përkatësisht. Huamarrësit do të marrin stimulimin e grantit pasi investimet e tyre të jenë përfunduar dhe verifikuar. Lehtësia do të përfitojë gjithashtu nga një mekanizëm i mbulimit të rrezikut të humbjes së parë të mbështetur nga qeveria.

 

Frida Krifca, Ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të Shqipërisë, tha: “Ne jemi plotësisht të përkushtuar për të garantuar funksionimin e të gjithë mekanizmave që ndihmojnë në uljen e hendekut midis prodhuesve bujqësorë dhe institucioneve financiare. Si pjesë e fondit prej 180 milionë eurosh të alokuar në kuadër të kuadrit AATSF me BERZH, Ministria e Bujqësisë dhe Turizmit ka zotuar 36 milionë euro për mbulimin e humbjes së parë si mbështetje shtesë për çdo nënhuamarrës, biznes apo individ.

 

Mirela Kumbaro, Ministre e Turizmit dhe Mjedisit, komentoi: “Strategjia jonë është të ofrojmë turizëm gjithë-sezonal dhe të ndërtojmë ofertën, duke përfshirë agroturizmin, ekoturizmin, turizmin sportiv e kështu me radhë. Në këtë kontekst, AATSF është çelësi i zhvillimit të sektorit, duke ofruar mbështetje për fermat apo agroturizmin. Agroturizmi luan një rol jetik në promovimin e vlerave tona më të mira dhe ky mekanizëm, nëpërmjet të cilit qeveria siguron garanci për kreditë, është një nxitje e mëtejshme për sektorin. Nisma i drejton të gjitha fondet për ata që kanë vizion dhe pasion për të investuar.”

 

Ekaterina Solovova, Kryetarja e BERZH për Shqipërinë, tha: “Ne jemi të kënaqur të shtojmë mbështetjen tonë për sektorët e turizmit dhe agrobiznesit shqiptar nën këtë kuadër të përbashkët me BE-në dhe qeverinë shqiptare dhe të forcojmë më tej bashkëpunimin tonë të shkëlqyer me OTP Bank Albania. Si sektori i agrobiznesit ashtu edhe ai i turizmit janë jetik për ekonominë e vendit dhe përmirësimi i aksesit të tyre në financa është veçanërisht i rëndësishëm. Ne u jemi mirënjohës partnerëve tanë për mbështetjen e këtij programi të rëndësishëm.”

 

Bledar Shella, CEO i OTP Bank Albania tha: “Ne e vlerësojmë shumë këtë iniciativë të qeverisë shqiptare dhe BERZH-it, në bashkëpunim me BE-në, të gjithë të angazhuar në mbështetjen e mëtejshme të sektorëve të turizmit dhe bujqësisë, të cilët luajnë një rol shumë të rëndësishëm. rol në ekonominë e vendit. OTP Bank Albania ka një partneritet të shkëlqyer me BERZH-in dhe ne jemi shumë të kënaqur që angazhohemi në financimin e këtyre sektorëve në rritje. Besojmë se së bashku do të forcojmë rolin tonë të rëndësishëm në zhvillimin e ekonomisë dhe më konkretisht të sektorëve të turizmit dhe bujqësisë në vend”.

 

Deri në 180 milionë euro janë ndarë deri më sot në kuadër të AATSF për linja të specializuara krediti dhe lehtësira për ndarjen e rrezikut përmes bankave partnere vendase. Që nga fillimi i saj në vitin 2016, janë dhënë më shumë se 70 milionë euro kredi, duke përfituar më shumë se 6,100 NVM-të vendase të agrobiznesit. AATSF plotëson instrumentin e BE-së për asistencën e para-anëtarësimit për zhvillimin rural (IPARD), i cili ka kanalizuar financimin për shumë përfitues nëpërmjet AATSF.

 

Përveç instrumenteve të financimit, BERZH po ofron asistencë teknike si për institucionet financiare ashtu edhe për nënhuamarrësit nëpërmjet programit të BERZH-it Këshilla për Bizneset e Vogla në Shqipëri.

Agrobiznesi është një sektor jetik i ekonomisë shqiptare. Ai siguron punësim për më shumë se 50 për qind të popullsisë në zonat rurale dhe përbën rreth 20 për qind të produktit të brendshëm bruto kombëtar (PBB). Megjithatë, sektori mbetet i pashërbyer nga institucionet financiare. Ndërkohë, turizmi është kthyer në një sektor strategjik për rritje dhe punësim dhe është një faktor kyç në rritjen e qëndrueshme afatgjatë dhe konkurrencën e Shqipërisë. Sektori po përballet me kufizime të ngjashme për sa i përket aksesit në financa, veçanërisht në dritën e pandemisë Covid-19 dhe tërmetit vdekjeprurës të vitit 2019.

BERZH është një investitor institucional lider në Shqipëri, i fokusuar në zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit privat, duke u mbështetur në frymën e fortë sipërmarrëse në ekonomi, duke rritur komercializimin e projekteve të infrastrukturës dhe duke promovuar energji të qëndrueshme dhe investime të shëndosha mjedisore. Deri më sot, Banka ka investuar 1.74 miliardë euro në 117 projekte në vend.